Vår tilnærming og agenda

Vår tilnærming og agenda

Holder verden sammen –
for en bærekraftig fremtid

Vi har alltid tatt det sosiale og miljømessige ansvaret vårt svært alvorlig. Bærekraft har vært ett av de viktigste strategiske målene for tesa i en årrekke.

Å ta mer ansvar for verden rundt oss blir stadig viktigere – for oss som selskap, for de ansatte og for forretningspartnere og kunder. Derfor tar vi sikte på å gjøre bærekraft til en prioritet hos tesa og komme i gang med denne avgjørende transformasjonen av virksomheten vår betydelig raskere og mer inntrengende enn det vi hadde forestilt oss tidligere.  

For oss som et selskap i kjemiindustrien er det en selvfølge å innta en helhetlig og vitenskapelig tilnærming. tesa sysselsetter mer enn fem hundre forskere, ingeniører og produktutviklere over hele verden som jobber med innovative produkter og prosesser. På mange områder kan fremgang imidlertid bare oppnås i nært samarbeid med leverandører og kunder. Derfor utgjør samarbeid og partnerskap innen bærekraft en uunnværlig pilar i den nye tesa-strategien.

Vi ønsker å gå løs på dette komplekse problemet med all vår styrke. Det er en utfordring vi gleder oss til å ta fatt på.

Våre styrende prinsipper

  • Vi har et vitenskapsbasert helsystemperspektiv på bærekraft.
  • Vi oppnår bærekraftig vekst ved å fokusere på innovasjon.
  • Vi fremmer overgangen vår til bærekraft med gjennomsiktighet, konsekvens og ansvarlighet.

Vår bærekraftsagenda

Som selskap er vi forankret i samfunnet og miljøet. Det finnes ikke noen sunn økonomi uten et sunt samfunn – ikke noe sunt samfunn uten et sunt miljø.

Derfor tar vi ansvar gjennom hele verdikjeden vår og går gjennom hele livssyklusen for å redusere fotavtrykket vårt.

Basert på dette har vi utledet bærekraftsagendaen vår, som gjenspeiler det helhetlige synet vårt.

Agendaen skaper tydelighet og styrer innsatsen og investeringene våre i de retningene som gir mest mening.

agenda