Montering af vakuumisoleringspanel

Montering av vakuumisoleringspanel

Det er nødvendig å montere vakuumisoleringspanelet på kabinettet med dobbeltsidig tape for å unngå at PU-skummet kommer inn mellom de sammenføyde delene.

Under skumprosessen er det risiko for at PU-skummet kan trenge inn i skjøtingen mellom vakuumisoleringspanelet og kabinettet. For å unngå dette, er det nødvendig å montere vakuumisoleringspanelet på kabinettet med dobbeltsidig tape.

Tapen som brukes, skal ha et høyt klebenivå, en tilstrekkelig klebeverdi, og linerne skal være lette å løfte.

Produkter