Sustainable packaging tape

Produktbærekraft hos tesa

Markør Forbedring av bærekraften Livssyklus Materialer Vitenskapsbasert Legge til rette Eksempler
Eksempler

tesa gjør miljøvennlige industriløsninger mulig