Ansvarlige innkjøp

Ansvarlige innkjøp

Vi streber etter ansvarlig og bærekraftig innkjøp av råstoffene våre

Vi ønsker å sikre at rettferdige arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljøvern opprettholdes i hele forsyningskjeden. For å oppnå dette planlegger vi å bruke sertifiseringer, engasjere oss i foreninger og vurdere leverandører. På lang sikt har vi som mål å oppnå 100 % ansvarlige og bærekraftige innkjøp av alle råstoffene våre.

Våre viktigste bærekraftsmål 2030

  • Vi har mål om full åpenhet i forsyningskjedene våre.
  • Minst 80 % av kostnadene våre vil gå til leverandører som handler i tråd med bærekraftsstandardene våre.