Utslippsreduksjon

Utslippsreduksjon

For en klimanøytral fremtid

Å takle den globale klimakrisen og fremskynde positive endringer er sentrale elementer i engasjementet vårt. Vårt oppdrag for å redusere globale utslipp omfatter oppstrøms- og nedstrømsprosesser samt vår egen produksjon. Fornybar energi er en nøkkelpilar i engasjementet vårt. Siden 2020 har vi hentet 100 prosent av den innkjøpte elektrisiteten vår fra fornybare energikilder. I tillegg til at vi vil redusere det fossilbaserte energiforbruket, spiller økt energieffektivitet også en viktig rolle. For å nå dette målet implementerer vi teknologier som er spesielt effektive med tanke på å spare ressurser og energi og utslipp.

Våre viktigste bærekraftsmål 2030

  • Klimanøytral produksjon (Scope 1 og 2) kontra basisåret 2018.
  • Våre indirekte utslipp fra forsyningskjeden vil bli redusert med minst 20 % (Scope 3) sammenlignet med basisåret 2018.