Koding av batteriblokker

Identifikasjonsmerker

Sikkerhetsmerker som ikke kan endres – våre laseretiketter kombinerer sikkerhetsfunksjoner med svært motstandsdyktig, klebende film.Merkene våre muliggjør permanent identifikasjon eller merking av enkelte komponenter.

Vi har produkter som har følgende egenskaper og fordeler:

  • Kjemikalie-, slitasje-, temperatur- og aldersbestandig
  • Merket ødelegges i tilfelle av manipulasjon – kan ikke fjernes uten å ødelegge etiketten/merket
  • Høy kontrast og fremragende markeringsposisjon
  • Fleksibel formatering og merkedesign
Les mer