Elektronikk til bilindustrien

Identifikasjonsmerker

Sikkerhetsmerker som ikke kan endres – våre laseretiketter kombinerer sikkerhetsfunksjoner med svært motstandsdyktig, klebende film.