Sirkularitet og avfallsreduksjon

Sirkularitet og avfallsreduksjon 

Den sirkulære økonomien blir rammeverket vårt

Våre viktigste bærekraftsmål 2030

  • Vi tilstreber avfallsreduksjon fra produksjonen og produktene våre.
  • Innen 2030 vil vi tilby flere produkter med bærekraftige utfasingsløsninger
  • Vi vil investere i løsemiddelfrie prosesser og full gjenvinning av løsemidler.