Dobbeltklæbende tape

Fordeler med dobbeltsidig tape

Det er mange gode grunner til å bruke dobbeltsidig tape: Designfrihet, tapens kvalitet og monteringsprosessen for bare å nevne noen få.Fordelene med å bruke dobbeltsidig tape i byggebransjen

Det er mange gode grunner til å bruke dobbeltsidig tape. Friheten til å designe som du vil og den rene arbeidsmetoden er bare to av dem. De viktigste fordelene med denne typen tape blir imidlertid først helt tydelig når du sammenligner dobbeltsidig tape med andre monteringsmetoder.

Derfor har vi utviklet et lett gjennomskuelig evalueringssystem som tydelig viser styrker og svakheter ved ulike monteringsmetoder. Vi har gjort en vurdering der vi sammenligner dobbeltsidig tape med flytende lim og mekaniske monteringssystemer.

For å gjøre vurderingene så gjennomskuelige som mulig, har vi ikke bare sammenlignet de tre viktigste kjennetegnene ved monteringssystemene – kvalitet, montering og design – vi har også delt disse egenskapene inn i undergrupper for å vise nøyaktig hva som er viktigst ved montering av en gjenstand.

Les mer

Klebeevne

Alle kvalitetskriteriene er imidlertid ikke like viktige i forbindelse med alle de forskjellige anvendelsene. Derfor er den en fordel å ta det konkrete anvendelsesområdet i betraktning og evaluere kvalitetskriteriene derfra.

Våre evalueringskriterier for klebeevne er som følger:

  • Avhjelping av uregelmessige eller ujevne overflater
  • Avhjelping av spenning og fordeling av spenninger
  • Støtabsorpsjon
  • Reduksjon av risikoen for korrosjon
  • Tetningsevne
  • Støydempende egenskaper
Les mer

Kriterier for vurdering av kvaliteten

Avhjelping av uregelmessige eller ujevne overflater – mellomrom mellom sammenføyde overflater elimineres

Avhjelping av spenning og fordeling av spenninger – montering på et enkelt sted med mekaniske monteringsanordninger kan medføre brudd på materialet

Støtabsorpsjon

Redusert risiko for korrosjon

Tetningsfunksjon – tape forsegler og beskytter mot støv og fukt

Støydempende egenskaper – lyder forårsaket av vibrasjon elimineres

Dobbeltsidig tape

+++

++++

++++

++++

++++

++++

Flytende lim

++++

++

++

++++

++++

+++

Mekanisk montering

+

+

++

+

++

+

Skjøting

Forarbeiding og bruk av dobbeltsidig tape gir betydelige fordeler i form av en ren og sunn produksjonsprosess.

Våre evalueringskriterier for montering er som følger:

  • Tiden det tar å påføre tapen
  • Ren og sunn produksjonsprosess
Les mer

Kriterier for evaluering av skjøtingen

Rask påføringsprosess – eliminering av herdetid og mindre kompleksitet

Sunt arbeidsmiljø og rene produksjonssteder

Dobbeltsidig tape

****

****

Flytende lim

*

**

Mekanisk montering

**

**

Designmuligheter

Monteringsløsningene bør ikke begrense designfriheten. Derfor spiller designen en vesentlig rolle i vurderingen av ​​forskjellige monteringsløsninger.

Våre evalueringskriterier for design er som følger:

  • Forbedret utseende
  • Usynlig montering
Les mer

Kriterier for vurdering av design

Forbedret utseende – ingen skader på materialet

Usynlig montering – montering av gjennomsiktige materialer

Dobbeltsidig tape

++++

++++

Flytende lim

+++

+++

Mekanisk montering

+

+

Oversikt

Afhjælpning af uregelmæssige og ujævne overflader
Afhjælpning af spænding og fordeling af spændinger
Absorption af spændinger
Reduceret risiko for korrosion
Tætningsevne
Støjdæmpende egenskaber
Hurtig påføringsproces
Sundt arbejdsmiljø og rene produktionssteder
Forbedret udseende
Usynlig fastgørelse

Afhjælpning af uregelmæssige og ujævne overflader

Afhjælpning af spænding og fordeling af spændinger

Absorption af spændinger

Reduceret risiko for korrosion

Tætningsevne

Støjdæmpende egenskaber

Hurtig påføringsproces

Sundt arbejdsmiljø og rene produktionssteder

Forbedret udseende

Usynlig fastgørelse