Dobbeltklæbende tape

Fordeler med dobbeltsidig tape

Det er mange gode grunner til å bruke dobbeltsidig tape: Designfrihet, tapens kvalitet og monteringsprosessen for bare å nevne noen få.

Fordelene med å bruke dobbeltsidig tape i byggebransjen

Det er mange gode grunner til å bruke dobbeltsidig tape. Friheten til å designe som du vil og den rene arbeidsmetoden er bare to av dem. De viktigste fordelene med denne typen tape blir imidlertid først helt tydelig når du sammenligner dobbeltsidig tape med andre monteringsmetoder.

Derfor har vi utviklet et lett gjennomskuelig evalueringssystem som tydelig viser styrker og svakheter ved ulike monteringsmetoder. Vi har gjort en vurdering der vi sammenligner dobbeltsidig tape med flytende lim og mekaniske monteringssystemer.

For å gjøre vurderingene så gjennomskuelige som mulig, har vi ikke bare sammenlignet de tre viktigste kjennetegnene ved monteringssystemene – kvalitet, montering og design – vi har også delt disse egenskapene inn i undergrupper for å vise nøyaktig hva som er viktigst ved montering av en gjenstand.

Klebeevne

Alle kvalitetskriteriene er imidlertid ikke like viktige i forbindelse med alle de forskjellige anvendelsene. Derfor er den en fordel å ta det konkrete anvendelsesområdet i betraktning og evaluere kvalitetskriteriene derfra.

Våre evalueringskriterier for klebeevne er som følger:

  • Avhjelping av uregelmessige eller ujevne overflater
  • Avhjelping av spenning og fordeling av spenninger
  • Støtabsorpsjon
  • Reduksjon av risikoen for korrosjon
  • Tetningsevne
  • Støydempende egenskaper

Kriterier for vurdering av kvaliteten

Dobbeltsidig tape Flytende lim Mekanisk montering
Avhjelping av uregelmessige eller ujevne overflater – mellomrom mellom sammenføyde overflater elimineres +++ ++++ +
Avhjelping av spenning og fordeling av spenninger – montering på et enkelt sted med mekaniske monteringsanordninger kan medføre brudd på materialet ++++ ++ +
Støtabsorpsjon ++++ ++ ++
Redusert risiko for korrosjon ++++ ++++ +
Tetningsfunksjon – tape forsegler og beskytter mot støv og fukt ++++ ++++ ++
Støydempende egenskaper – lyder forårsaket av vibrasjon elimineres ++++ +++ +

Skjøting

Forarbeiding og bruk av dobbeltsidig tape gir betydelige fordeler i form av en ren og sunn produksjonsprosess.

Våre evalueringskriterier for montering er som følger:

  • Tiden det tar å påføre tapen
  • Ren og sunn produksjonsprosess

Kriterier for evaluering av skjøtingen

Dobbeltsidig tape Flytende lim Mekanisk montering
Rask påføringsprosess – eliminering av herdetid og mindre kompleksitet 4 1 2
Sunt arbeidsmiljø og rene produksjonssteder 4 2 2

Designmuligheter

Monteringsløsningene bør ikke begrense designfriheten. Derfor spiller designen en vesentlig rolle i vurderingen av ​​forskjellige monteringsløsninger.

Våre evalueringskriterier for design er som følger:

  • Forbedret utseende
  • Usynlig montering

Kriterier for vurdering av design

Dobbeltsidig tape Flytende lim Mekanisk montering
Forbedret utseende – ingen skader på materialet ++++ +++ +
Usynlig montering – montering av gjennomsiktige materialer ++++ +++ +