Papirskjøting

Brukes ofte i papirfremstillingsprosesser.