Perfekt tetning til korrosjonsforebygging

Våre hullstansingsprodukter er løsninger til de mest krevende anvendelser, hvor selv vanlige propper muligens ikke er effektive nok.

Produkter