visir

Tape til personlig verneutstyr

Masker, hansker og beskyttelsesutstyr brukes spesielt i områder der det er vanskelig å overholde anbefalingene om å holde avstand. Vår tape brukes i produksjon av beskyttelsesutstyr for å beskytte medarbeidere i helsesektoren og befolkningen generelt.

Vårt sortiment av tape til personlig verneutstyr og produksjon av medisinsk utstyr

tesa-personlig-verneutstyr-masker-tape

Det er behov for et stort antall masker og annet beskyttelsesutstyr til dem som jobber eller befinner seg i områder der det ikke er mulig å holde den anbefalte avstanden. Produsenter av medisinsk utstyr og personlig verneutstyr gjør alt de kan for å levere i takt med den store etterspørselen. Her kan du få en oversikt over våre tape- og klebeløsninger som kan benyttes innenfor produksjon av masker og beskyttelsesutstyr. 

Tape til visirer

Tape til montering av metallklemmer på ansiktsmasker

Tape til åndedrettsvern

Tape til forsegling av sømmer

Tape til skjøting av stoff

Tape til skjøting av non-woven og fleece