tesa-adhesive-tape-solutions-for-metal-industry

Metallindustri

Dette er våre avanserte selvklebende tapeløsninger til prosessen med metallbearbeiding i stål- og metallindustrien – helt fra kjernestart til ferdig produkt.

Metallprodukter brukes i alt fra jernbaner og biler til vaskemaskiner. Det er en kompleks og mangfoldig prosess å omdanne basisstål til mer avanserte produkter – og spenner fra lange til runde spoleprodukter og fra standardlegeringer til spesiallegeringer. Derfor tilbyr vi avanserte selvklebende tapeløsninger designet til å optimalisere produksjonen og redusere spill i verdikjeden hele veien til det ferdige produktet.

Conversion Page Icon for Newsletter

Er du interessert i våre klebeløsninger til metallindustrien? Bruk kontaktskjemaet under for å kontakte teamet vårt – og lær mer om vårt brede tapesortiment til metallprodusenter.