Hårde hvidevarer – Sikring af døre og låger til transport

Sikring av dører og porter til transport

Tapen vil ta en del av belastningen slik at tunge belastninger ikke har noen innvirkning på hengslene på dørene og portene, for derved å unngå skade.

Produkter