Sirkularitet og avfallsreduksjon

Bruk av resirkulerte og biobaserte materialer

Vi fokuserer på resirkulerte og biobaserte materialer

tesa har satt seg som mål å øke produktbærekraften betydelig og jobber med dette hver eneste dag. I løpet av de neste årene vil vi for eksempel utvikle mange nye produkter som gir et bærekraftig bidrag til våre beste produktserier innen bil-, elektro- og byggebransjen samt for våre forbrukere på kontoret og hjemme. Dermed fokuserer vi på reduksjon av ikke-resirkulert fossil plast og vil i økende grad bruke resirkulerte og biobaserte materialer. 

Våre viktigste bærekraftsmål 2030

  • 70 % av materialene til produktene og emballasjen vår vil være resirkulert eller biobasert.
  • Vi halverer bruken av jomfruelig fossil plast innen 2030. For emballasjen ønsker vi å oppnå dette allerede innen 2025.