Legge til rette for bærekraft hos kunder og forbrukere

Legge til rette for bærekraft hos kunder og forbrukere

Oppnåelse av større bærekraft sammen med kundene våre

Å oppnå et høyere bærekraftsnivå er et viktig mål for mange av kundene våre – akkurat som det er for oss. Vi går denne veien sammen med dem og støtter dem med innovative klebeløsninger. I tillegg til vår egen produktbærekraft jobber vi for å sikre at kundene våre nyter miljøfordeler gjennom bruken av produktene våre – for eksempel gjør tesa® Bond & Detach komponenter i smarttelefoner resirkulerbare og kan enkelt fjernes uten å etterlate kleberester. Målet er å gjøre disse bidragene mer synlige i fremtiden.

Våre viktigste bærekraftsmål 2030

  • Innovative klebeløsninger er tilgjengelige for kundene våre, og de bidrar til bærekraft i prosessene og applikasjonene deres.
  • Vi vil gjøre disse positive bidragene målbare.

Vi legger til rette for at kundene kan bli mer bærekraftige