Wikitapia Key Visual

Tejp i världens alla hörn

Att utveckla tejp som uppfyller de krav som ställs inom utmanande användningsområden är ett komplext arbete. Här lär du dig mer tejpteknologins grunder, om adhesion och kohesion, om material och ytenergi och om hur tejp fungerar.Öppna