Skaladhesion

Vad handlar skal om (skaladhesion, alltså)?

När det gäller tryckkänsliga tejper handlar inte allt om adhesion, kohesion och klibbighet. Du måste veta mer för att hitta den perfekta tejpen för ditt specifika syfte. För att vara exakt, det finns tre saker till: draghållfasthet, skjuvhållfasthet och skaladhesion.Det sista kommer först: Skaladhesion. Det hör ihop med ett bindemedels bindningsstyrka mot ett substrat. Vissa av de allra första tillämpningarna för tryckkänsliga bindemedel, som t.ex. bandage, etiketter och maskeringstejper för målning, utvärderades utifrån prestation utifrån hur enkelt eller hur svårt det var att ta bort tejpen från ytorna. Dessa första tillämpningar banade väg för skalresistenstester som har utvecklats och blivit branschstandardtester för att mäta enkelhet eller motstånd för tejpborttagning när en separation sker mellan en PSA och ett ihopkopplat underlag.

Varför är skaladhesion viktigt?

Solpaneler
Permanenta bindningar i krävande miljöer behöver extremt hög skaladhesion.

Det finns tre huvudfaktorer att tänka på när man försöker att helt förstå adhesionskraft: draghållfasthet, skjuvhållfasthet och skaladhesion. Skaladhesion definieras som den kraft som behövs för att ”skala av” en tejp från en given yta, oavsett om den är flexibel, mjuk eller styv. Denna ”skalkraft” mäts alltid och enbart över bredden av det tejpade substratet och gör det till den svåraste kraften att stå emot. Det är viktigt att förstå skaladhesionsfaktorn, eftersom den kan fungera som en vägledning för att välja rätt tejp för tillämpningen.

Skaladhesion är ett mycket viktigt övervägande för båda typerna av tejptillämpningar, tillfälliga och permanenta. För en tillfällig tillämpning måste skaladhesionen upprätthålla en optimal balans mellan att upprätthålla lämplig adhesion och se till att den är lätt att ta bort. De flesta maskeringstejper är utmärkta exempel på tejper som erbjuder lämplig skaladhesion under användningen och också går att ta bort på ett rent sätt från substratet efter användning. För tillfällig användning är det alltid viktigt att vara medveten om att skaladhesionskraften byggs upp över tid. Lämpliga labbtester kan krävas för att fastställa om en specifik tejp passar för det önskade ändamålet eller inte.

För permanenta bindningstillämpningar ska målet vara att maximera motståndet mot skalkraft. I de flesta fall är dubbelhäftande tejper mest lämpliga. För permanenta bindningstillämpningar ska följande parametrar utvärderas genom skaladhesionstester för att avgöra vilka användningsförhållanden som kan inverka negativt på adhesionen:

  • Adhesionsnivå till komponentdelar, t.ex: metall, plast, tyg eller lena kontra ojämna ytor.
  • Temperaturer och miljöförhållanden, t.ex: test vid 80 °C, test i rumstemperatur efter 168 timmars exponering för luftfuktighet.
  • Styrkeutveckling, t.ex: test efter en minut, test efter 72 timmar, test efter 14 dagar.

I alla dessa fall är skaladhesion en av de tre separeringskrafterna som hjälper till att avgöra om en tejp kommer att fungera i den specifika tillämpningen eller inte. Oavsett om tillämpningen är tillfällig eller permanent kan optimala värden för skaladhesion endast uppnås om substraten är rena, damm- och fettfria och har tillräckligt tryck eller vilotid.

Läs mer

Exempel på testmetoder för skaladhesion

Mätning av de krafter som behövs för att skala av tejpen i motsatt riktning (180°)
Mätning av de krafter som behövs för att skala av tejpen med en statisk kraft i 90° riktning
Mätning av de krafter som behövs för att skala av tejpen i 90° riktning
Mätning av skalkrafterna för delaminering

Mätning av de krafter som behövs för att skala av tejpen i motsatt riktning (180°)

Mätning av de krafter som behövs för att skala av tejpen med en statisk kraft i 90° riktning

Mätning av de krafter som behövs för att skala av tejpen i 90° riktning

Mätning av skalkrafterna för delaminering

Vad innebär skjuvhållfasthet?

Skjuvhållfasthetstest på tesas forsknings- och utvecklingslaboratorier
Skjuvhållfasthetstest på tesas forsknings- och utvecklingslaboratorier

Skjuvhållfasthet är förmågan hos en tejp att stå emot att krypa eller glida. Det kan hända när en kraft påverkar tejpen parallellt med bindningsytan. Egenskapen mäts genom att fästa en entumsbit tejp mot en panel i rostfritt stål och sedan hänga en vikt på ena änden av tejpen. Skjuvning uttrycks i enheter av tid innan tejpen glider av stålpanelen. Goda skjuvningsegenskaper är särskilt viktiga för tillämpningar som skarvning där tejpen används för att hålla ihop två substrat med kraft som appliceras i motsatta riktningar.

Exempel på testmetoder för skjuvhållfasthet

Skjuvhållfasthetstest på tesas forsknings- och utvecklingslaboratorier
Dynamiskt skjuvtest
Test av statisk skjuvhållfasthet
Statiskt skjuvtest
Micro shear resistance test - Phase 2
Micro shear resistance test - Phase 4
Micro shear resistance test - Phase 3

Skjuvhållfasthetstest på tesas forsknings- och utvecklingslaboratorier

Dynamiskt skjuvtest

Test av statisk skjuvhållfasthet

Statiskt skjuvtest

Micro shear resistance test - Phase 2

Micro shear resistance test - Phase 4

Micro shear resistance test - Phase 3

Och hur är det med draghållfasthet och töjning?

Brottöjningstest: Särskilda bandningstejper, som används för att hålla tunga laster på plats under transport, måste ha extremt hög draghållfasthet.
Brottöjningstest: Särskilda bandningstejper, som används för att hålla tunga laster på plats under transport, måste ha extremt hög draghållfasthet.

Draghållfasthet och töjning avser båda till bärarmaterialet. Draghållfasthet och töjning är huvudsakligen viktigt för enkelhäftande tejper där bäraren för den särskilda tillämpningen måste stå emot dragpåfrestning. Kartongförseglingstejper eller bandnings-/buntningstillämpningar – exempelvis för att säkra gods eller komponenter under transport – är de viktigaste. En tejps draghållfastheten är normal sett inte viktig för dubbelhäftande tejper, så länge som de bindande materialen inte är tänjbara. Draghållfasthet är den kraft (eller belastning) som krävs för att dra av en tejp. Denna egenskap mäts genom att ta en tejp som är en tum bred, hålla den i båda ändar och sedan dra i motsatta riktningar tills tejpen går av. Draghållfasthet mäts i pund per tum tejp. Samma metod används för att mäta töjning. Det är den procentsats till vilken en tejp kan sträckas ut innan den går av.Mer information