Primers, släppbeläggningar och släppliners

Vad är det som är så spännande med vidhäftande bindningsprimers, släppbeläggningar och liners?

Primers (vidhäftande bindningsprimers) spelar en viktig roll för självhäftande tejp. Dessutom säkerställer släppliners och släppbeläggningar (separationslager) perfekt avrullning.Det är inte bara tejpen som binder samman. Det händer också en hel del inuti tejpen: Den så kallade primern ser till att bindemedlet fäster bra på bärarmaterialet. Och om du tror att den enkelhet med vilken tejp rullas av endast beror på dina muskler, har du fel. Separeringslagret – även kallat släppbeläggning – för tejp bidrar stort till processen.

Vad är en primer (vidhäftningsprimer)?

Tejp består av två viktiga komponenter: häftämnet som binder samman i form av en tryckkänslig vidhäftning på tejpen och är klibbig rakt igenom. Och bäraren (papper, film, tyg, fleece, etc.) som håller fast bindemedlet. Nu finns det tejper för många olika användningsområden. De skiljer sig när det gäller hastighet, längd och fogens fasthet.

Och det är just här som primern kommer in i bilden. Den är ett tunt lager som appliceras på bärarens undersida och förstärker bindemedlets vidhäftning. Tejpbindningsprimer används alltid om bindemedlet ska fästa särskilt starkt på bäraren. Det är viktigt om tejpen endast ska fästas tillfälligt och inga limrester ska vara kvar när den tas bort, t.ex. maskeringstejp.

Eller om tejpen ska foga samman två saker permanent. Den ökade vidhäftningen gör att speglar som fästs med tejp sitter kvar på väggen. Utan primer eller vidhäftande bindningsprimer eller till och med ett förankringshjälpmedel, kanske inte tejpen fäster starkt nog mot tejpbäraren och spegeln faller från väggen.

Läs mer

Struktur för enkelhäftande och dubbelhäftande tejp

Till vänster ses uppbyggnaden av enkelsidig tejp och till höger den dubbelsidiga.
1) Release coat som ger korrekt avrullning 2) Bärarmaterial 3) Primer 4) Häftämne 5) Liner (vanligtvis silikonbelagd) 6) Häftämne (stängd sida) 7) Primer 8) Bärarmaterial 9) Primer 10) Häftämne (öppen sida).

Till vänster ses uppbyggnaden av enkelsidig tejp och till höger den dubbelsidiga. 1) Release coat som ger korrekt avrullning 2) Bärarmaterial 3) Primer 4) Häftämne 5) Liner (vanligtvis silikonbelagd) 6) Häftämne (stängd sida) 7) Primer 8) Bärarmaterial 9) Primer 10) Häftämne (öppen sida).

Bättre vidhäftning med primer

Primerns faktiska förtjänst blir tydlig när vi lägger bäraren under luppen. Bäraren ska hålla fast den faktiska bindemedlet på tejpen. Ofta utgörs bäraren av plast, eftersom det ofta är den lämpligaste lösningen för detta användningsområde. Det finns dock plaster och andra material som bindemedel inte fäster bra på. Polyetylen (PE), polypropylen (PP), teflon, gummi och silikon är några av dessa. Experterna pratar om ”mycket låg ytenergi”. Det som är riktigt ”spännande” med en primer är: att den ökar ytspänningen, vilket gör att bäraren och bindemedlet fäster starkare mot varandra.

Den andra specialisten i gruppen: släppbeläggningen/linern (separeringslager)

Dubbelhäftande tejper har en släppliner som måste tas bort för att använda båda fästsidorna på tejpen.

Det finns en andra komponent som gör tejp till en situationsspecialist. Vissa tejper har särskilda separeringslager, den så kallade släppbeläggningen och släpplinern, på ovansidan, så att tejpen på rullen inte fastnar på lagret ovan. En släppliner används oftast med dubbelhäftande tejper. Silikoniserade papper eller filmer är de huvudsakliga typerna av släppliners. Det optimala linervalet beror på användningsområdet. Om stansmöjlighet krävs är polyesterliners att föredra. Om tejpen utsätts för fukt används oftast polybelagda papper på grund av deras dimensionella stabilitet. För de flesta användningsområden är pappersliners det bästa valet.

Bäraren i en enkelhäftande tejp och släpplinern för en dubbelhäftande tejp behandlas med en släppbeläggning. Släppbeläggningen säkerställer stabil avrullning av tejpen vid användningen. Detta är mycket viktigt för automatiska tillämpningar där tejpen kan rullas av i höga hastigheter. En släppbeläggning kan ha olika släppkrafter för enkel avrullning eller hårdare avrullning, beroende på kundens behov.

Läs mer

Släppliners för dubbelhäftande tejper

Den vidhäftningsavvisande linern behövs för att rulla av och korrekt applicera tejpen. Materialet kan vara antingen en plastfilm eller ett specialpapper:

  • Glassinpapper: Standardlösning
  • PE-belagt papper: Fuktresistent
  • MOPP-film: Huvudsakligen för stansningar och automatiserade processer
  • PE-film: Huvudsakligen för skumtejper
  • PET-film: Huvudsakligen för högprecisionsstansning inom elektronikindustrin
Läs mer
Material

Glassinpapper

PE-belagt papper

MOPP-film

PE-film

PET-film

Egenskaper

▪ Rivbart för hand
▪ God draghållfasthet
▪ God elektrostatisk urladdning

▪ Bättre dimensionell stabilitet
▪ PE-lager förhindrar fuktabsorption
▪ Rivbart för hand

▪ Dimensionellt stabil, god draghållfasthet
▪ Fuktresistent

▪ Mycket flexibel för att linda in tjocka produkter

▪ Temperaturresistent (max. 150 °C)
▪ God tjocklekstolerans

▪ Stabilt under tryck på grund av hård papperskärna
▪ Stansbart
▪ Kostnadseffektivt

▪ God draghållfasthet
▪ God elektrostatisk urladdning
▪ Stansbart
 

▪ Liten tjockhetstolerans
▪ Stansbart
▪ Genomskinlig

▪ Fuktresistent

▪ Dimensionellt stabil, tunn
▪ Stansbar
▪ Transparent