Tejpproduktion: En vetenskap i sig

Produceras varje tejprulle individuellt

Hur går tejpproduktionen till egentligen? Följ med in bakom kulisserna här.-

Vi får ofta frågan hur våra långa, smala remsor av tejp spolas upp så exakt på rullarna. Sanningen är att vår tejp skulle vara extremt dyrt att tillverka om varje rulle som skulle produceras individuellt.

Tillverkning av tejp genomförs därför på stora, breda banor. Och tillskärning av individuella rullar är ett av de sista stegen i en lång process. 

Läs mer

Tejpproduktion: En vetenskap i sig

Det hela börjar med häftämnesmassan som vi nästan alltid blandar till själva och sedan producerar.

Det finns i princip tre typer av häftämne: Akryl, syntetiskt gummi (hotmelt) och naturgummi. Du kan läsa mer om dem här.

Häftämnet fördelas på bärarmaterialet i en noggrant kontrollerad process i vilken häftämnesmassan förtunnas och sprutas ut genom ett mycket smalt spår så att den kan appliceras i ett extremt tunt och jämnt lager.

Förtunningen kan antingen göras med hjälp av ett organiskt lösningsmedel som avdunstar snabbt när tejpen sedan rullas genom en torktunnel. När lösningsmedlen avdunstar förankras häftämnet på bärarmaterialet.

tesa samlar vi upp lösningsmedlet under förångningsprocessen så att det kan användas för nyproduktion av häftämne och vi kontrollerar processen så bra att nästan allt VOC-material kan återvinnas. 

Alternativt kan häftämnet spädas med vatten som sedan avdunstar när tejpbanan körs genom en torkugn.

tesa använder vi många vattenbaserade häftämnen och de vinner ständigt mer mark.

Ett tredje alternativ är hotmelt. Här görs det syntetiska häftämnet flytande genom att det hettas upp och blandas i en extruder, en slags kvarn. Även här fördelas häftämnet på bärarmaterialet genom att det trycks ut genom ett mycket smalt spår. 

Läs mer
Lösningsmedel och vattenbaserad teknik: Upplösning och blandning av råmaterial med organiska lösningsmedel eller vattenjustering av den torra substansen (1). Coating (3) av bärarmaterial (2) med det utspädda häftämnet. Avdunstning av lösningsmedel eller vatten (4) i torkkanalen (5). Upprullning och tillskärning av tejprullar (6).

Lösningsmedel och vattenbaserad teknik: Upplösning och blandning av råmaterial med organiska lösningsmedel eller vattenjustering av den torra substansen (1). Coating (3) av bärarmaterial (2) med det utspädda häftämnet. Avdunstning av lösningsmedel eller vatten (4) i torkkanalen (5). Upprullning och tillskärning av tejprullar (6).

Komplext, noggrant och spännande

Renrumsområde på tesa-fabriken i Hamburg
Renrumsområde på tesa-fabriken i Hamburg

För vissa typer och applikationer av tejp behövs det flera steg i produktionsprocessen.

Vi lägger exempelvis en primer på bärarmaterialet antingen fysiskt eller kemiskt så att häftämnet förankras bättre på bärarmaterialet.

Om vi inte kan hitta ett bärarmaterial som lever upp till våra krav producerar vi det själv så att det är skräddarsytt till den önskade tejpdesignen. Det kan exempelvis vara ett helt kristallklart bärarmaterial.

Inom elektronikindustrin används vår tejp för att sammanfoga de olika lagren i skärmar till mobiltelefoner. Här är det förstås viktigt att tejpen är helt osynlig och att tejpens optiska egenskaper är helt under kontroll.

Både den inre spänningen i materialet och smuts kan vara problematiska i en sådan tejp. Även de minsta dammpartiklarna kan orsaka att tejpen inte längre är optiskt transparent.

Därför producerar vi denna typ av tejp i ett renrum klass 7. I ett sådant renrum är luften 1 000 gånger renare än på toppen av ett berg och miljön är nästan helt dammfri. På det sättet kan vi coata tejpen så att den blir “osynlig”. Och det är det inte många tejptillverkare som kan.

Läs mer

Coating: En utrymmeskrävande process

Produktionsanläggning på tesa-fabriken i Offenburg
Produktionsenhet i tesa-fabriken i Offenburg

När vi applicerar häftämnet på bärarmaterialet är tejpen fortfarande i form av långa, breda banor.

Bärarmaterialet kan bestå av papper, väv, plast, skum eller något annat material. Du kan läsa mer om det här.

Bärarmaterialet är upprullat på stora rullar som spolas genom produktionsanläggningen för applicering av primer och häftämne samt torkning om så är nödvändigt och slutligen spolas allt över på en ny, bred rulle med färdig tejp.

Vissa typer av tejp måste köras genom produktionsanläggningen flera gånger innan de är färdiga. Detta gäller exempelvis dubbelhäftande tejp som måste ha en coating av häftämne på båda sidor och tillföras en liner (skyddspapper) som gör tejpen lätt att arbeta med och skyddar häftämnet mot smuts och damm.

Först när den stora loggrullen är färdigproducerad skärs den till i önskad bredd i en skärmaskin med många små knivar.

Sist men inte minst packas rullarna för förvaring och transport. 

Läs mer


Mer information