Samspelet mellan klibbighet, kohesion och adhesion gör tryckkänslig tejp till det den är.

Hur mycket honung behövs för att hänga upp en tavla?

Samspelet mellan klibbighet, kohesion och adhesion gör tryckkänslig tejp till vad den är. Och nu ska vi berätta vad det är.-

Det borde egentligen gå: Att hänga upp en tavla med honung alltså: Den klibbar ju inte bara mot dina fingrar. Den fäster ju även servetten vid dina fingrar när du försöker ta bort honungen. Det fäster! Men det binder inte, säger våra experter. Det beror på att honungen saknar en avgörande kraft som det tryckkänsliga bindemedlet på våra självhäftande tejper har.

Klibbighet

Honung har hög klibbighet, men låg bindningsstyrka
Honung har hög klibbighet, men låg bindningsstyrka

Tre krafter samverkar i ett tryckkänsligt adhesiv, så att adhesivet verkligen binder och blir en del av vår självhäftande tejp: klibbighet, kohesion och adhesion Klibbighet är det som händer när adhesivet först kommer i kontakt med den yta som ska limmas. Klibbigheten säger något om hur snabbt en självhäftande bindning måste uppstå.

Klibbigheten är exempelvis hög när en mycket stark bindning uppstår genom minimalt tryck och extremt kortvarig kontakt. Vid pappersproduktion krävs exempelvis en sådan klibbighet: När maskinen drar in 1,9 kilometer papper i minuten måste det tryckkänsliga bindemedlet på tejpen binda extremt snabbt om det ska kunna fästa kommande pappersrulle till änden av den tidigare i en pågående process. Honung har uppenbarligen också snabb klibbighet: Den fäster så snart du rör den med fingret.

Läs mer

Adhesion

Självhäftande tejp erbjuder stark, varaktig vidhäftning – även på material med olika ytegenskaper.
Adhesion handlar om bindningskraften till en yta. Kohesion är ett bindemedels inre styrka, som måste stå emot yttre påverkan utan att brista.

Den andra kraften som medverkar i ett tryckkänsligt adhesiv är adhesion. Som den latinska översättningen avslöjar, rör det sig om fäste. Den exakta definitionen av adhesion är: Adhesion är den fysiska attraktionen eller föreningen mellan två substanser, särskilt den för ögat synliga attraktionen mellan olika substanser. Hos självhäftande tejp är adhesionen bindningen mellan adhesivet och ytan. Bindemedel med särskilt hög adhesion binder särskilt väl till underlag. I fråga om honungen är adhesionen tämligen hög, eftersom den är fäster ganska bra.

Kohesion

Den tredje och sista kraften en självhäftande tejp måste ha är: kohesion. Kohesion kommer från latinet och betyder ”förenad”. Det är bindemedlets inre bindning, en beskrivning av i vilken grad den håller ihop av sig själv. Hög kohesion betyder att adhesionen är särskilt stark, tuff och stabil i sig själv. Då är den väldigt rivtålig.

Det är viktig när tejpen exempelvis måste kunna hålla en stor tyngd på plats att adhesivet inte rivs isär. Molekylerna måste hålla ihop och vara starkt bundna till varandra. Så är det definitivt inte med honungen, som är mycket flytande och rivs isär väldigt enkelt. Honungens kohesion är mycket låg.

Vi har hittat svaret: Honungen kvalificerar inte som adhesiv enligt vår definition, eftersom den saknar den inre styrkan, kohesionen. Det innebär: Servetten och dina fingrar kommer att vara klibbiga även i fortsättningen. Men det är ingen idé att du försöker hänga upp en tavla med honung.

Läs mer

Balansen mellan klibbighet, kohesion och adhesion avgör användningsområdet.

Balansen mellan klibbighet, kohesion och adhesion avgör användningsområdet.

1. Temporära tillämpningar

Klibbighet och kohesion skräddarsys utifrån användningsområdet. Adhesionen är inte lika viktig. Många användningsområden kräver en balans mellan klibbighet och kohesion. Klibbighet garanterar omedelbar adhesion till substratet, medan kohesionen är viktig för möjligheten att avlägsna tejpen utan att lämna rester. Vid tillfällig användning är detta viktigare än hög adhesion, vilket visar sig i en hög adhesionsnivå (motstånd vid avlägsning).

 • Temporär/preliminär fixering
 • Temporärt ytskydd
 • God bindningsförmåga på känsliga ytor
 • Möjlig att avlägsna utan spår
 • Maskering
 • Reparera
 • Ingen förändring av färg eller glans

 

2. Permanenta tillämpningar

Adhesion och kohesion skräddarsys utifrån användningsområdet. Klibbigheten är inte lika viktig. Bindemedel som används inom detta område karaktäriseras vanligen av en balans mellan kohesion och adhesion, som skräddarsytts utifrån användningsområdet. Viktigt här är bindningens hållbarhetstid. Klibbighet, bindningskraften vid första kontakten, är mindre viktig.

 • Permanent bindning och säker fixering
 • God åldersresistens/livslängd 
 • Lämpad för plana och grova ytor
 • Tätning

 

3. Snabbfästande tillämpningar

Klibbighet och adhesion skräddarsys utifrån användningsområdet. Kohesionen är inte lika viktig. Viktigt för applikationer inom detta område är att de fäster omedelbart och sitter hårt. Därför krävs klibbighet och/eller adhesion. Eftersom det oftast inte handlar om hög belastning och inget ovillkorligt behov av avlägsning utan spår föreligger spelar kohesionen oftast mindre roll.    

 • Snabb adhesion
 • Ingen tung permanent belastning
Läs mer


Mer information