Akrylatbindemedel visar dock sin fulla potential när tillämpningar med hög prestanda kräver det.

Hur blir tejpen en perfekt idrottare?

Varje tejp har sina styrkor, men bland tejperna finns det också de som har skapats för särskilt starka prestationer. Akrylatbindemedel och tejper är de ”perfekta idrottarna” bland tejper.Akrylattejpen ligger inte långt efter en olympisk atlet. Den kan vid behov uppvisa en topprestation precis när det behövs som bäst. Den har alla toppkvaliteter för exakt den gren där den måste prestera – och den kan förberedas för exakt den prestation som krävs.

Akrylattejp: Framgångssaga och egenskaper

Tejpanvändning för bilindustrin
Att fästa delar på bilkarosser är en krävande tillämpning. Delen måste sitta kvar på plats under bilens livstid – under kalla vintrar, blöta höstar och heta somrar.

År 1956 presenterade tesa för första gången: akrylatbindemedel. De har massor av egenskaper som kan ge en topprestation: Akrylattejp är särskilt resistent mot solsken (UV), vind och väder, lösningsmedel och mjukningsmedel. På tesa produceras akrylatbindemedel industriellt genom polymerisation, även känt som anpassad formulering. Adhesivegenskaper i akryl kan justeras och kontrolleras exakt genom att manipulera det val av monomerer som används i formuleringen, samt i polymerisationsprocessen.

I motsats till bindemedel av naturgummi och syntetiskt gummi är akrylbindemedel klibbiga av naturen. Akrylbindemedel har långa polymerkedjor som är tvärbundna. Denna tvärbindande egenskap katapulterar akrylbindemedel till en mycket högre prestationskategori än både bindemedel av naturgummi och av syntetiskt gummi. För att skapa tryckkänsliga adhesiver av akryl med ökad direkt skaladhesion eller minskad vilotid, tillsätts ofta hartser som klibbmedel i akrylpolymeren. Tillsatsen av hartser ändrar dock akrylbindemedlets kohesionsförmåga.

Läs mer
Akrylatbindemedel består av långa polymerkedjor som tvärbinds med olika metoder: kemiskt, genom UV-strålning eller genom elektronstrålehärdning
Polymerisationsanläggning på tesas fabrik i Hamburg

Akrylatbindemedel består av långa polymerkedjor som tvärbinds med olika metoder: kemiskt, genom UV-strålning eller genom elektronstrålehärdning

Polymerisationsanläggning på tesas fabrik i Hamburg

Akrylatbindemedel: Egenskaper

IPM-ACXplus_resistance-001_72dpi-1
Akrylattejp är extremt resistent mot UV-strålning, extrema temperaturer, fuktighet och klimatförhållanden, lösningsmedel och mjukningsmedel.

Akrylatbindemedel delar en låg initial klibbighet och behovet av en längre tid för att fästa. Förutom att vara mycket resistent mot UV och ozon och okänslig för fukt, har de även andra fördelar: Akrylattejp är extremt transparent och används därför för exempelvis fogning av glas eller genomskinliga plaster. På grund av den höga ålderstabiliteten gulnar den inte. Den är också extremt temperaturtålig och är därför den bästa adhesivlösningen för långvarig utomhusanvändning. Den utvecklar sin perfekta klibbighet med en bra skaladhesion på polära substrat, d.v.s. substrat med högenergiytor som t.ex. polyvinylklorid (PVC), polyester (PET), aluminium eller stål. Deras egenskaper gör tejper med akrylatbindemedel till den bästa serviceleverantören för långvariga och högpresterande tillämpningar. Exempelvis när det handlar om att montera delar på nya bilar, installera fotovoltaiska moduler på panelstativ, fixera magneter i elmotorer, konstruera metall- och glasmöbler eller hålla delar på fasadmoduler på plats.

Akrylbindemedel kan beläggas på ett ”traditionellt” sätt med lösningsmedel (vatten eller kemikalier) eller utan lösningsmedel såsom processen ovan beskriver: Ingredienserna hettas upp, blandas och tvärbinds i en särskild strängsprutningsprocess och läggs efteråt direkt på bäraren.

Akrylbindemedel kan beläggas på ett ”traditionellt” sätt med lösningsmedel (vatten eller kemikalier) eller utan lösningsmedel såsom processen ovan beskriver: Ingredienserna hettas upp, blandas och tvärbinds i en särskild strängsprutningsprocess och läggs efteråt direkt på bäraren.

Prestanda i olympiaklass

Akrylatbindemedel visar dock sin fulla potential när tillämpningar med hög prestanda kräver det. Fasadelement som fogas med tesa ACXplus®-akrylattejp kan enkelt stå emot århundradets starkaste jordbävning (år 2010) eller en cyklon. ”Att permanent hålla ihop viktiga komponenter under extrema förhållanden” kanske inte är en olympisk gren, men det är verkliga topprestationer, som måste levereras inte bara under några hundradels sekunder eller timmar, utan i många år.Mer information