Tekniska detaljer för självhäftande tejpDet finns ett antal etablerade termer som används för att beskriva en självhäftande tejp och dess viktigaste egenskaper. De viktigaste förklaras här.

Adhesionskraft, vidhäftning, häftförmåga
Mätning av vidhäftningen till en yta. Den självhäftande kraft är den kraft som behövs för att avlägsna tejpen från ytan. I standardiseringssyfte används slätt rostfritt stål som referensyta. Kraften anges i Newton per centimeter av tejpens bredd [N/ cm].

Tack/intial häftförmåga "fäste"
Förmågan att fästa självmant till en yta utan att man använder något tryck.

Avrullningskraft
Den kraft som behövs för att dra den självhäftande tejpen från rullen.

Brottstyrka, rivstyrka, maximal dragkraft
Styrkan hos bäraren mäts på längden och representerar den kraft med vilken tejpen rivs av. Kraften anges i Newton per centimeter av tejpens bredd [N/cm].

Skjuvstyrka
Skjuvhållfasthet mäter motståndet hos en självhäftande tejp när den dras parallellt med fästytan. Detta är viktigt i praktiken, t.ex, för upphängning av väggspeglar med dubbelhäftande tejp.

Ultimat töjning/brottöjning
Den ultimata töjningen anger hur mycket tejpen kan sträckas ut på längden innan den går av. Siffran ges som ett procentvärde.

Tejpens tjocklek
Tjockleken på den självhäftande tejpen anges i μm = 1/1000 mm.

Trådtäthet
Styrkan på vävtejpen anges med trådtätheten. Detta beräknas med det totala antalet trådar i båda riktningar (mesh) på en yta som är 2,54 cm x 2,54 cm (en kvadrattum).

Läs mer

Måttenheter

N

μm

Newton. En Newton är den
kraft som accelererar en massa
på 1 kg med 1 m2/ sec.

Enhet för att mäta tjockleken
på tejpen och bäraren. 1 μm =
1/1,000 mm = 0,001 mm.

Förkortningar för de vanligaste plasterna (enligt DIN 7728)

PE

PET

PP

PUR

PVC

H-PVC

W-PVC

Polyeten

Polyeten

Polypropylen

Polyuretan

Polyvinylklorid

Hård PVC

Mjuk PVC