Hur man använder tejpKorrekt användning

Förutsättningen för säker vidhäftning är i allmänhet en torr bindningsyta som är fri från damm, fett, olja och alla andra typer av smuts. Spår av silikon och vax (t ex från lack) minskar framförallt vidhäftningsförmågan.

Korrekt användning

Korrekt användning

Korrekt borttagning

När självhäftande tejp ska användas tillfälligt är det viktigt att avlägsna tejpen korrekt för att undvika att lämna
rester av häftämne på ytan eftersom dessa är svåra eller omöjliga att ta bort. Det bör helst dras bort från ytan i en vinkel. En vinkel på upp till 45° ger den lägsta risken för att det blir rester kvar.

Korrekt borttagning

Korrekt borttagning

Häftämnets härdningstid på basytan har också en avgörande påverkan på dess avlägsnande. Självhäftande tejp avsedd för långtidsanvändning kan tas bort även efter dagar eller veckor utan att det blir några rester kvar. Däremot måste andra tas bort efter bara några timmar eller dagar för att undvika skador eller rester av häftämnet.

Korrekt förvaring

För att bevara kvaliteten på den självhäftande tejpen måste den förvaras på rätt sätt. Temperatur och förvaringstid har stor betydelse för kvaliteten och även för tejpens användbarhet.

Om den självhäftande tejpen förvaras vid högre temperaturer åldras den mycket snabbare.

En självhäftande tejp som förvaras för länge eller förvaras felaktigt kan orsaka skador på underlaget.

Kalla eller varma tejprullar bör, om möjligt, först tillåtas att anpassa sig till den omgivande temperaturen innan de används.

Var försiktig med frost eller extrem hetta vid förvaring av självhäftande tejp. Vi vill särskilt varna för förvaring bakom fönster.

Läs mer