Generella användningsrekommendationerAtt tänka på vid val en självhäftande tejp

Det är mycket viktigt att ta hänsyn till några särskilda regler när man väljer självhäftande tejp. Först rekommenderar vi att du tänker ut vilka individuella krav du har på ditt projekt.

Ska tejpen vara för inomhus- eller utomhusbruk?

Ska tejpen vara för inomhus- eller utomhusbruk?
Ska tejpen vara för inomhus- eller utomhusbruk?

Om de ska användas utomhus är väderresistenta produkter viktiga, som tål UV-strålning och fukt.

Vilka temperaturer kommer tejpen att utsättas för?

Vilka temperaturer kommer tejpen att utsättas för?
Vilka temperaturer kommer tejpen att utsättas för?

Självhäftande tejp bör endast appliceras i temperaturer mellan 10–40 °C. Vid lägre temperaturer kan kondens på ytan försämra vidhäftningen. Lägre eller högre temperaturer kan tolereras efter applicering av tejpen.

Hur lång är användningstiden?

Hur lång är användningstiden?
Hur lång är användningstiden?

Är tejpen som ska användas för långsiktiga eller kortsiktiga projekt? För att besvara denna fråga är det avgörande att välja rätt häftämne.

Kan olika ytor av olika material sättas ihop med varandra?

Kan olika ytor av olika material sättas ihop med varandra?
Kan olika ytor av olika material sättas ihop med varandra?

När två olika ytor sammanfogs måste man ta hänsyn till de relevanta expansionskriterierna.

I vilket skick är basytan?

I vilket skick är basytan?
I vilket skick är basytan?

Det finns ett antal punkter att tänka på här:

  • Slät, grov, eller strukturerad yta
  • Typ av beläggningsmaterial
  • Kompatibilitet med beläggningens material
  • Kemiska ingredienser (t ex mjukgörare)
  • Vidhäftningsförmåga
  • Ytspänning

På grund av de olika ytmaterial som används i praktiken är användartester det mest effektiva sättet att testa materialet före användning. Några tips för att minska kostnaderna och spara tid i användningen av lämpliga tesa®-produkter på de vanligaste ytmaterialen ges nedan.

Läs mer

Trä

Förbehandling av träet är viktigt för att undvika skador och att träets fibrer spricker när tejpen tas bort. Ofullständigt torkade målarfärger som har applicerats på gamla och smutsiga ytor fäster bättre till tejpen än till ytan när de tas bort. Sådana skador kan identifieras på grund av enstaka rester som inte täcker hela längden/bredden av tejpen. Temperaturen när den självhäftande tejpen appliceras bör vara över 5 °C. För att se till att inga rester följer med vid borttagning måste tejpen tas bort i 45-graders vinkel.

Metall

Koppar, zink och bly kan missfärgas på grund av kemiska reaktioner. En självhäftande tejplösning bör därför
bara användas en kortare tid, och man ska helst använda en tejp som inte är så bred.

Anodiserade aluminiumytor

På fönster- och dörrprofiler eller jalusier med dåligt anodiserade ytbehandlingar kan rester av häftämnet
sitta kvar när tejpen tas bort.

Natur- och konststen

Vi rekommenderar inte att man använder självhäftande tejp på natur- eller konststen eftersom det
kan bli missfärgningar och märken på ytan, även om man bara använder tejp en kort tid.

Allt handlar om yta

Innan du väljer en viss tesa®-tejp, ta alltid hänsyn till vilken typ av yta du ska använda den på. Fundera särskilt på följande:

  • Har ytan hög eller låg ytenergi?
  • Är den slät eller ojämn?
Läs mer