Är tejp vattentålig?

Är tejp även känslig mot väderförändringar?

Inte bara användningsområdet är viktigt vid valet av rätt tejp. Miljön spelar också roll, ibland behövs en vattentålig tejp. Ibland måste tejper stå emot syror eller konstant, mekanisk påfrestning.Tejp: Vädertålig och robust

Extrem UV-exponering kan orsaka att bindemedlet i vissa tejper fäster särskilt hårt på ytan och gör det svårt att ta bort senare. I andra fall kan höga temperaturer eller extrem kyla mjuka upp eller härda bindemedlet. Bindemedlet bryts eller ”flyter” isär. Du kan förhindra det genom att välja exakt rätt bindemedel för de förhållanden där tejpen ska användas senare.

Tålig mot extrema förhållanden

tesa Professional Application Premium Plastering Tape Embossed, 33m:50mm
tesa Professional Application Premium Plastering Tape Embossed, 33m:50mm

Det är inte bara vädret, d.v.s. UV-solsken, fukt eller fluktuationer mellan värme och kyla, som påverkar adhesionen, även andra faktorer spelar in. Därför frågar vi om i vilka förhållanden tejpen ska användas när vi utvecklar eller förbättrar den.

Är den temperatur som tejpen ska utsättas för hög eller extremt låg? Ska den t.ex. kunna klara av 160 °C i en het torktunnel i en lackeringshall hos en biltillverkare utan att ta skada? Hur länge ska tejpen exponeras för dessa förhållanden? Ska den säkert hålla delar av fasadelement på en hög byggnad på plats under en jordbävning – och göra det även om 20 år?

Eller kan det vara något som hela tiden gnuggas mot tejpen, exempelvis en omlindad kabel i en bilmotor? Kan den exponeras för kemikalier? Kan tejpen komma i kontakt med olja eller syror utan att ta skada? Endast efter att vi har besvarat alla frågorna sätter vi ihop tejpen och bäraren med de egenskaper som passar bäst för respektive syfte.

Läs mer

Tejp i en hållbarhetstest

Forsknings- och utvecklingstestmetod
tesa-tejper i en ålderstestkammare

Kraven på tejp kan vara extrema. För att visa att tesa-tejper kan ”hålla ut” rätt länge, måste de bevisa det i vårt tesa-laboratorium till att börja med. tesa använder mer än 200 tester inom forskning och utveckling just nu. Innan en produkt är klar för användning måste den genomgå syratestet. Den måste svettas, frysa, sträckas och gå igenom många andra tester.

Den måste till exempel klara av temperaturer på -40 °C till över 150 °C med en luftfuktighet på mellan 25 och 95 procent. Det är bara om våra tejper är så tuffa som det krävs för senare användning som de får ge sig ut i världen och foga ihop det som krävs.

Läs mer