Thomee

tesa är Årets leverantör

Priset "Årets leverantör" delades ut av Thomée under galakvällen i Göteborg då det korades en värdig vinnare. Priset till Årets leverantör gick i år till tesa.Svenska tesa team med priset "Årets leverantör"
Svenska tesa team med priset "Årets leverantör"

Grossisten Thomée inom järn- och bygghandlare har just korat "Årets leverantör".

Priset delades ut av Thomée under galakvällen i Göteborg då det korades en värdig vinnare. Priset till Årets leverantör gick i år till tesa. De tre finalisterna var: Hultafors, Fresh och tesa.

Så här lät juryns motivering: "Innovativt företag med premiumprodukter. Proffs inom exponering, utbildning, support och bra butiksnärvaro.

Inköps- och marknadschef Ulf Olsson hos Thomée sa i sitt tal att, ”Den som sticker ut lite mer - eller egentligen ganska mycket mer - av de tre nominerade leverantörerna - de har den allra bästa servicegraden in till oss, de är helt magiska på att leverera. Årets Thomée leverantör 2019 har tilldelats: tesa!”.

Utmärkelse till de bästa leverantörer
Årets leverantör är en utmärkelse som Thomée tilldelar sina bästa leverantörer under den årliga Thoméemässan. De viktigaste parametrarna för nomineringen är nyckeltal, service, support och leverans.

Läs mer
Thomee_logo
Den som sticker ut lite mer - eller egentligen ganska mycket mer - av de tre nominerade leverantörerna - de har den allra bästa servicegraden in till oss, de är helt magiska på att leverera. Årets Thomée leverantör 2019 har tilldelats: tesa!
Ulf Olsson Inköps- och marknadschef hos Thomée
Thomée priset 2019
Thomée priset 2019

”Vi är fantastiskt glada och stolta. Vi har hittat en perfekt modell och helhetslösning genom att vara aktiva och ha ett fantastiskt samarbete med alla inom Thomée. Från lager, inköp, kundservice, sälj och marknads avdelning. För oss är detta ett stort strategiskt arbete som läggs fast i hela värdekedjan”, säger Martin Persson, KAM och Field Sales Manager för C&C tesa Nordic.

Partnerskap och support med varandra
Modellen som Thomée och tesa har med varandra innebär att de hela tiden hjälps åt och supportar varandra, som i ett partnerskap. Thomée som säljer produkter från många olika leverantörer och kan lite av allt. tesas team kommer in och supportar Thomées säljare och butikerna mer på djupet med produktkunskap i form av utbildningar, POS / skylt material och exponering i butikerna. Detta för att hjälpa butikerna och tills sist att slutkunden får rätt produkt med sig hem.

Läs mer
Martin Persson small
Den här utmärkelsen är ett bevis på att hårt arbete och konstant utveckling tillsammans med Thomée som ger fina resultat.
Martin Persson KAM och Field Sales Manager för C&C tesa Nordic

Lokala team med försäljare
”Thomée är outstanding på att leverera och se till butikernas hela kostnads kalkyl. Alltså inte bara för tesa utan genom att sälja in och ta ansvar för hela koncept till butikerna. Detta gör deras säljorganisation som har en tajt och nära relation till butikerna. Den här utmärkelsen är ett bevis på att hårt arbete och konstant utveckling tillsammans med Thomée som ger fina resultat”, säger Martin Persson.

Under 2017 etablerade tesa lokala team med försäljare och utökade servicen till kunderna i Sverige.
Ett stort fokus på kunskapsdelning och utbildning av försäljare hos både distributörer och
byggmarknader har varit rätt väg att gå. LÂS OCKSÅ: tesa närmar sig kunderna

”Våra säljare är de som står i frontlinjen och har direktkontakten med slutanvändarna varje dag.
Deras branschkompetens och tekniska kunskap om produkterna kopplade samman med utbildning av våra grossister och deras kunder är en viktig parameter för vår framgång. Denna utmärkelse från Thomée visar oss att vi är på rätt väg”, säger Michael Bothe Country Manager tesa Nordic. 

Läs mer

En modern grossist med en lång historia

Thomée Gruppen är en fristående grossist som förser järn- och byggfackhandel med byggförnödenheter.

De har under de senaste 100 åren specialiserat sig på att tillhandahålla allt som behövs för att bygga, renovera och anlägga hus och trädgård. Förutom själva byggmaterialet. Deras uppgift som grossist är att göra flödet av varor mellan tillverkare och återförsäljare så effektivt som möjligt.