Titelbild_20210609_4116

Allt började med tesakrepp®Tesafabriken i Offenburg firar sitt 60-årsjubileum

Historik

För exakt sex decennier sedan började tesa-fabriken i Offenburg (tWO) att tillverka en klassisk produkt –tesakrepp®. I dag tillverkas man här över 2 000 olika lösningar för slutkonsumenter, handel och industri. Under många år har tWO varit den största platsen i det internationella tesa-nätverket.

Trots eller kanske till och med på grund av sin historia kännetecknas anläggningen med sina 430 anställda av många innovationer på produkt- och processnivå – och av en mycket speciell företagskultur. När Holger Rauth – anläggningschef på tWO sedan tre och ett halvt år tillbaka – fick frågan av en journalist strax före anläggningens jubileum varför någon skulle söka sig till honom, förklarade han: 

”Å ena sidan är den självhäftande tekniken enormt fascinerande och mycket mer komplex än vad man skulle kunna tro. Å andra sidan är vår företagskultur unik. Alla får chansen att bidra med sina talanger och ta ansvar.”

 

Holger Rauth
”Alla får chansen att bidra med sina talanger och ta ansvar”
Holger Rauth

Plant Manager på tWO

Anläggningen uppvisar flera fakta och siffror som är ett imponerande bevis på denna särskilda laganda: Den genomsnittliga anställningstiden vid anläggningen är 19 år och sjukfrånvaron har under de senaste tio åren varit endast cirka 2 %. Detta är de bästa värdena i denna bransch! 

2012 fick tWO utmärkelsen ”Great Place to Work” och är därmed en av de 100 bästa arbetsgivarna i Tyskland. Dessutom är tWO beroende av nästa generation: Två lärlingar blev nyligen tyska mästare i det yrke de utbildar sig till och deltog till och med i VM i Abu Dhabi.

 

En anläggning i hjärtat av Europa

Allt började för mer än 60 år sedan: Redan 1958 lades grunden för tesa-fabriken långt bort från huvudkontoret i norra Tyskland. Det året reste ledningen för Beiersdorf AG i Hamburg för första gången till Offenburg. Entreprenörerna från Hansastaden letade efter en tomt för att bygga en fabrik som specialiserat sig på tekniska tejper, inte långt norrut, utan i hjärtat av Europa. 

1959 undertecknades ett kontrakt om köp av en 151 000 kvadratmeter stor fastighet i Offenburg.

 

250 miljoner

miljoner kvadratmeter av olika typer av självhäftande tejp tillverkas årligen vid tWO. Enbart med vår klassiska tesafilm® kan man varje år täcka 2 800 EM-fotbollsplaner helt och hållet.

tesa Werk Offenburg
Så här ser anläggningen mitt i Europa ut i dag. Volymmässigt är det den största anläggningen i tesa-koncernen.

Den första byggnadsfasen inleddes bara ett år senare. I mars 1961 grundades Chemische Werke Offenburg GmbH (CWO). Den 1 juli inledde företaget officiellt sin verksamhet och i december hölls invigningsceremonin med produktionsstart av tesakrepp®. Då arbetade 57 anställda med maskinerna. Under den första månaden producerade de redan 17 600 kvadratmeter tesakrepp®

Kort därefter togs ett andra foliebeläggningssystem i drift: Det var början på produktionen av tesafilm®.

 

Idéer i stället för avfall

Men även med 60 år på nacken har tesa-fabriken i Offenburg förblivit ung i hjärtat och uppskattas som ett föredömligt och progressivt företag inte bara i Baden-Württemberg-regionen. Ett exempel på de anställdas stora engagemang är att 32 idéer som syftade till en mer hållbar förvaltning i olika avseenden genomfördes i specifika projekt bara under det senaste året: 23 aktiviteter gällde avfallshantering och nio gällde energiförbrukning.

Dessa åtgärder lönar sig inte bara ekologiskt utan också ekonomiskt: De årliga besparingarna uppgår till nästan 300 000 euro. 

”Hållbarhet, kundorientering, lönsamhet – och i centrum för allt detta: de anställda.” Så beskriver Holger Rauth den vägledande principen för tWO. ”Teamwork och förtroendebaserad arbetstid utan klocka är en del av vår vardag. I stället för skiftledare, förmän osv. har vi platta hierarkier.” 

Och det är just det som motiverar oss att vara innovativa. Inte bara när det gäller hållbarhet, där anläggningen länge har spelat en pionjärroll, utan också när det gäller optimering av produktionsprocesserna.

Nyligen vann till exempel ett team från tWO – tillsammans med kollegor från huvudkontoret i Norderstedt nära Hamburg – det interna, internationellt erkända och högt ansedda innovationspriset ”HUGO”.

 

För en hållbar och framgångsrik framtid

Investeringar i banbrytande teknik och hållbarhetsfrågor har en lång tradition inom tWO. Till exempel investerade företaget i samband med sitt 25-årsjubileum 1986 i beläggningssystemet ”Hänge 12”. Med sina cirka 15 miljoner euro är det det största enskilda maskinprojektet i Beiersdorfs historia hittills.

Sedan 1991 tillverkar fabriken i Offenburg också en ny generation tesafilm® av miljövänlig polypropenfilm och vattenbaserat häftämne av akrylat. Med detta tekniska genombrott fokuserade tWO tidigt på hållbarhet. 

För nästan 20 år sedan togs ett annat system i drift i Offenburg, med vilket man kunde tillverka alla kräpptejper – och senare även andra produkter – utan att använda lösningsmedel.

 

Säkert genom pandemin med tesa

Inte minst tack vare den goda arbetsmiljön har tWO hittills tagit sig igenom Covid-19-pandemin på bästa möjliga sätt. Å ena sidan för att våra disciplinerade kollegor strikt följde alla hygien- och skyddsåtgärder. Å andra sidan kan teamen tack vare regelbunden fortbildning och arbetsrotation behärska olika produktionssystem på ett utmärkt sätt. Detta gör det möjligt att byta skiftssystem på ett flexibelt sätt och att reagera snabbt på växlande ordernivåer.

 

Social Distancing Tapes
Produktionen av tejp för social distansering ökade under pandemin.

I fjol var det lätt för tWO att anpassa produktionskapaciteten eftersom många människor använde sin tid hemma till renoveringar och reparationer. Dessutom fanns det också ett stort behov av tejp för social distansering. På tWO, som tillverkar tejperna för social distansering i svart-gult och vitt-rött, fick man till och med köra särskilda skift för att möta den växande efterfrågan.

 

Och vad kommer härnäst?

På frågan ”Var ser du tWO om tio år?” har fabrikschefen Holger Rauth en tydlig vision:

”Vi observerar samma trender som andra företag: Ämnet hållbarhet blir allt viktigare. Som ett ekonomiskt framgångsrikt företag vill vi bidra till att använda resurserna varsamt och skydda miljön. Detta innebär att: Minska vårt koldioxidavtryck. Vi är redan väl positionerade, eftersom tWO i många år har lagt stor vikt vid lösningsmedelsfria produkter.” 

Från och med augusti 2021 är tWO glada över att kunna lansera två nya förpackningstejper på marknaden, där biobaserade material och återvinningsbarhet spelar en avgörande roll.

 

Dessutom är den demografiska förändringen en viktig fråga i regionen runt Offenburg. Därför har tWO ett tydligt engagemang för intensivt stöd till unga människor. Förutom det ständiga sökandet efter kvalificerad arbetskraft påverkar den ökande digitaliseringen även vårt dagliga arbete genom att ställa nya krav på alla.

”Vi kan inte ens börja föreställa oss den enorma potential som artificiell intelligens har, till exempel för förebyggande underhåll av produktionsanläggningar. Mycket kommer säkert att förändras fram till år 2031”, förutspår Holger Rauth.

 

Yrkesutbildning vid tWO

TWO erbjuder för närvarande tio lärlingsutbildningar, inklusive fem program med dubbla läroplaner. Lärlingsutbildningar: Elektroniktekniker för industriteknik, mekatroniktekniker, industrimekaniker, kemitekniker, maskin- och systemoperatörer. Dubbla läroplaner: Maskinteknik, industriteknik, mekatronik, säkerhetsteknik, plast- och elastomerteknik.

Det finns mellan 28 och 40 praktikanter och 6–10 deltagare i ett program med dubbla läroplaner. På så sätt läggs kursen för framtiden redan på fabriken, eftersom de flesta av lärlingarna och studenterna anställs senare.

 

Här kan du få mer information om tesa som arbetsgivare

3D-Brille im Werk Offenburg