Rädda barnen

Hållbarhet

På grund av corona kan många barn inte längre gå till förskola eller skola. Utbildningen åsidosätts därmed – över hela världen. Så får det inte vara! Därför har "Rädda barnen" och tesa ingått ett partnerskap och tack vare det sponsras utbildningsprojekt i sex länder.

Enligt UNESCO är omkring 1,5 miljarder pojkar och flickor just nu allvarligt påverkade av nedstängningen av skolor, förskolor och fritidsanläggningar. Socialt missgynnade barn drabbas extra hårt av ökad ojämlikhet när det gäller utbildning. "Utbildning förenar. Tillsammans överallt.” är det motto med vilket "Rädda barnen" – världens största oberoende barnrättsorganisation – och den internationella tejpkoncernen tesa har beslutat att bilda ett partnerskap för att ger barn en chans till en bättre framtid. Med en donation på 1 miljon euro stöder tesa utvalda projekt i sex länder på tre kontinenter: Vietnam, Kina, Indien, Mexiko, Italien och Tyskland.

map_en-1

Bryta fattigdomscykeln

"Vi är glada över att kunna ge ett så viktigt bidrag som företag, att fälla ut ett skyddande parasoll över den växande generationen tillsammans med 'Rädda barnen'", säger Norman Goldberg, vd för tesa SE. "Utbildning kan i hög grad hjälpa till att övervinna krisen och bryta fattigdomscykeln – även efter coronapandemin." Alla finansierade projekt finns i regioner där tesa-koncernen redan är representerade med anläggningar eller dotterbolag eller kommer att vara aktiva i framtiden. Nyligen, under våren 2020, beslöt tesa att bygga en ny produktionsanläggning i Vietnam för omkring 55 miljoner euro.

Norman Goldberg, CEO tesa SE
Norman Goldberg, CEO tesa SE

tesa SE

Utbildning kan i hög grad hjälpa till att ta sig igenom krisen och bryta fattigdomscykeln – även bortom coronapandemin.
Norman Goldberg

CEO tesa SE

Save_the_Children_Kinderreporter_UT_201101

Intervjun med barnreportern:

För att kicka igång partnerskapet bad två barnreportrar från tesa två styrelsemedlemmar, Susanna Krüger och Norman Goldberg, om en intervju.

5

miljoner euro

fördelas via tesas donationsprogram. tesa stödjer valda "Rädda barnen"-projekt och den globala covid-19-krisfonden som drivs av hjälporganisationen Doctors Without Borders med 1 miljon euro vardera. Dessutom donerar tesa 200 000 euro vardera till lokala organisationer i sju regioner – från Asien till Nord- och Latinamerika samt Europa – som lokala partners har valt.

Inga åtgärdsplaner på ritbordet

"Från allra första början framgick det att 'Rädda barnen' och tesa har samma mål och vill stödja missgynnade barn i deras rätt till utbildning. Med vårt partnerskap kombinerar vi lokalt projektarbete med global räckvidd", säger Susanna Krüger, ordförande för "Rädda barnen Tyskland". "Vi avstår generellt från att utveckla åtgärdsplaner på ritbordet, utan arbetar alltid tillsammans med människor på plats. Vi använder beprövade och testade modeller som kan anpassas och skalas upp eller ned över nationsgränser", tillägger hon.

Foto_Save_the_Children_Vietnam1-1
En del av tesas donation till Rädda barnen går till Vietnam. Där kommer omkring 20 000 barn i fattiga områden att få olika utbildningsmaterial.

© Rädda barnen

Hemundervisning, lärarutbildningar och material

 

 

Och så här ser utbildningspartnerskapet ut rent konkret: I Vietnam kommer cirka 20 000 barn på landsbygden och i fattiga urbana områden att få olika utbildningsmaterial – till att börja med papper och skrivmaterial. Dessutom planeras kurser för att främja läsning och skrivning, till exempel med hjälp av mentorer. 

 

I Kina hjälper det ekonomiska stödet från tesa fler än 100 000 barn i åldrarna tio till tolv och deras familjer att stärka sin socioemotionella utveckling och återhämtningsförmåga. Tack vare interaktiva metoder får lärare nödvändiga verktyg för att utveckla dessa viktiga kunskaper. Just nu har digitaliseringen av sådana erbjudanden prioritet.

I Indien, där 320 miljoner skolbarn just nu påverkas av skolstängningar, vill "Rädda barnen" säkerställa att barn får stöd för hemundervisning, med exempelvis mobila bibliotek. Det finns även ett fokus på att ge myndigheter råd om hur de ska skapa koncept för hur pojkar och flickor kan återgå till skolan. Eftersom: Barnarbete, barntrafficking och barnmisshandel ökar just nu väsentligt.

I Latinamerika har situationen försämrats dramatiskt under de senaste veckorna. Regionen ses som pandemins nya epicentrum. Enbart i Mexiko står hälsa, välbefinnande och utbildning för mer än 40 miljoner barn på spel. De omfattande hjälpåtgärderna är särskilt riktade mot inhemsk befolkning, immigrantfamiljer och människor på landsbygden. "Rädda barnen" arbetar nära utbildningsministeriet för att utbilda lärare, utveckla utbildningsinnehåll och tillhandahålla välbehövlig teknisk utrustning.

Susanna Krüger, ordförande Rädda barnen Tyskland
Susanna Krüger, ordförande Rädda barnen Tyskland

© Save the Children

Vi avstår generellt från att utveckla åtgärdsplaner på ritbordet, utan arbetar alltid tillsammans med människor på plats.
Susanna Krüger

Ordförande för "Rädda barnen Tyskland"

Omfattande "utbildningsfattigdom" även i Europa

Dock behövs flera olika hjälpåtgärder även precis utanför vår egen dörr. Omkring 100 000 barn i 30 italienska städer kommer att dra nytta av vårt stöd med mottot "Skriv om framtiden". Tillhandahållande av Internet-åtkomst och surfplattor är avsett att se till att unga människor kan fortsätta lära sig online medan skolorna är stängda. 

I Tyskland driver "Rädda barnen" pilotprojektet "MakerSpace" – en digital utbildningsworkshop där barn från så kallade fokusskolor öppet och kreativt kan öka sina färdigheter. Projektet stöds till stora delar av TU Berlin för att inhämta ytterligare kunskap för digitala utbildningsformat.

Rädda barnen

Direkt efter slutet på Första världskriget 1919, gick Eglantyne Jebb på gatorna i Storbritannien för att samla in donationer till svältande barn – särskilt i Tyskland. Då föddes den största oberoende barnrättsorganisationen i världen. Hundra år senare är "Rädda barnen" verksamma i 113 länder för att ge de fattigaste, mest marginaliserade eller svåråtkomliga barnen en hälsosam start i livet, tillgång till grundläggande utbildning och för att skydda dem från krig och konflikter. "Rädda barnen" strävar efter att förbättra barns liv på lång sikt – under kriser och katastrofer, och även efteråt.