Inspirerande samarbeten – universitetssamarbeten över hela världen

Personer

Samarbetsprogram med universitet och andra forskningsinstitutioner har en lång tradition hos tesa: De främjar innovationer. De stöder nästa generation och ger företaget möjlighet att upptäcka unga talanger. Sist men inte minst inspirerar de alla inblandade på både professionell och personlig nivå.

Tack vare en rad olika samarbeten med universitet har tesa ett globalt nätverk för att främja innovation och uppmuntra nästa generation. Alla inblandade drar nytta av det livliga utbytet med forskare, studiegrupper, studenter och akademiker – utvalda projekt visar hur sådana samarbeten kan se ut.

 

Från avhandlingar till samarbeten

Varje år ger tesa ut en rad olika ämnen som universitetsexaminerade forskar om i sina examensarbeten inom ramen för samarbetsavtalen. Ämnena kan hänvisa till strategiska frågor (t.ex. om internationalisering, se infoboxen), men fokus ligger på utveckling och innovation. Det är oftast laboratoriecheferna som anordnar rekryteringar för att hitta nya talanger. De kan sedan arbeta exempelvis med specifika frågor om polymerisering eller andra viktiga ämnen inom tesas produkt- och utvecklingsvärld.

 

Mer än 500

avhandlingar

från kandidat- och magisterexamen till doktorsavhandlingar – har gjorts på tesa under de senaste två decennierna och de har gett betydande resultat inom olika områden.

Dessutom finns det många samarbeten med forskningsgrupper vid universitet och andra institutioner där tesa fungerar som en drivande kraft. ”Universitetet bidrar till exempel med sin kunskap, sina laboratorier och speciella mätutrustning, medan tesa levererar tejpprover, ger forskarna en inblick i utvecklingspraxis och utmanar dem med specifika frågor ur utvecklarens perspektiv”, förklarar dr Klaus Keite-Telgenbüscher, Laboratory Manager Novel & Functional Materials. En situation som alla vinner på.

 

Renommé, forskning, rekrytering

Ett av dr Jake Przyojskis första initiativ när han började som laboratoriechef för forskning och utveckling på tesas kontor i Sparta i Michigan i USA 2018 var att inleda ett samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT), där han själv studerade under Richard R. Schrock, nobelpristagare i kemi 2005. 

”Den här typen av samarbete visar att vi ligger i topp när det gäller innovation och att tänka ett steg framåt – en viktig signal även när det gäller rekrytering”, säger Przyoski.

 

MIT in Cambridge, Massachusetts, is considered one of the world's top universities.
MIT i Cambridge, Massachusetts, anses vara ett av världens bästa universitet.

MIT, som ligger vid Charles River i Cambridge, mittemot Boston och inte långt från Harvard University, är ett av världens ledande forskningsinstitut. Detta universitet var det första som utbildade kemiingenjörer och har en speciell strategi för att inkludera ekonomi, samhällsvetenskap och humaniora i ingenjörsutbildningen.

tesa har varit silversponsor för den årliga polymerdagen vid MIT sedan 2019 och finansierar för närvarande en doktorsavhandling från professor Rob Macfarlanes vetenskapliga arbetsgrupp om högpresterande crosslinking-system för ACX-teknik.

 

ATT LEVA I OCH UTFORSKA OLIKA LÄNDER

I september 2019 flyttade Ruth Long från Houston i Texas till Hamburg. Hon arbetar vid Hamburgs tekniska universitet på sin masteruppsats om ”International decision-making frameworks for location planning” (internationella beslutsramar för lokaliseringsplanering). Long skriver sin avhandling som en del av ett ramavtal på EPT-avdelningen (Engineering and Procuring Technology) på tesa.

”Vi träffade Ruth Long 2019 och tog hit henne som masterstudent 2020”, berättar Dirk Holland, Corporate Director of Engineering & Production Technology. 

”Det var det bästa som kunde hända”, tillägger Long. ”Stämningen här är mycket uppskattande – det kunde inte vara mer motiverande. Och det projekt jag arbetar med leder mig precis i den riktning jag vill utvecklas professionellt.” 

Mot bakgrund av detta lär sig 26-åringen tyska på vägen, även om engelskan fungerar utmärkt som lingua franca i arbetslivet.
För sin dubbla masterexamen vid Hamburgs tekniska universitet deltar hon också i seminarier vid Northern Institute of Technology Management (NIT), där internationella studenter, ingenjörer och vetenskapsmän utbildas av förstklassiga föreläsare i frågor om ansvarsfullt beteende i en global värld.

 

Ruth Long
Ruth Long föddes av taiwanesiska föräldrar i USA. Efter att ha avlagt sin kandidatexamen vid Rice University flyttade hon till Tyskland. På tesa skriver hon sin masteruppsats om internationella företags strategiska utmaningar.
”Universitetspartnerskap bidrar till att göra tesa mer känt som varumärke och som en topparbetsgivare över hela världen”
Dr. Stephan Zoellner

Technology Scouting Manager

STARKARE TILLSAMMANS: Industri- och universitetsprojektet DODYNET

Double Dynamic Network (DoDyNet) är ett EU-finansierat treårigt program. Som en del av projektet arbetar tolv studenter (”Early-Stage Researchers”) från åtta olika europeiska universitet på sin doktorsexamen och forskar tillsammans med sina universitetshandledare, en internationell rådgivande nämnd och europeiska industripartner – däribland tesa SE – om ämnen som rör syntes och analys av polymergeler och -nätverk.

 

tesa tillhandahåller materialprover och praktikplatser och organiserar en årlig industriell workshop. Medan övriga industripartner arbetar med sina egna specifika frågor är man på tesa intresserad av att forska om nya typer av självhäftande produkter, t.ex. geler som påskyndar läkningsprocessen.

Förutom innovativ kunskap om nätverkspolyakrylater vill tesa också utöka det professionella samarbetet i ett internationellt nätverk av erkända experter och, sist men inte minst, positionera företaget som en attraktiv arbetsgivare för högkvalificerade unga människor.

 

Dr_Stephan_Zoellner
Dr. Stephan Zoellner, Technology Scouting Manager, med en mugg från DoDyNet

Parlez-vous tesa?

Varje år besöker en grupp på cirka tio studenter från Ecole Supérieure de Chimie, Physique, Electronique de Lyon (CPE Lyon) tesas huvudkontor för tolv månaders praktik. Det franska universitetet har till och med en egen chef för internationella utbyten.

”Det är ett sant nöje att arbeta med de franska studenterna”, säger Matthias Koop, Lab Manager Research & Development. ”Alla har så mycket erfarenhet från laboratoriet att vi redan efter väldigt kort tid låter dem arbeta helt självständigt med specifika projekt.” 

Det ger en värdefull erfarenhet för båda sidor. Så mycket att vissa talanger från Lyon återvänder senare, till exempel för att göra sin magisteruppsats.

 

"Med varje engagerad praktikant vinner vi två gånger: nöjet att känna en inspirerande student och nöjet att ägna oss åt att främja en ung talang”
Matthias Koop

Laboratory Manager

Främjande av praktiska studentprojekt 

När ingenjörsstudenter från universitetet i Leuven i Belgien för tre år sedan kontaktade tesa Benelux för att be om stöd för sitt projekt var svaret givetvis: Vi vill vara med!

 

Med donationer, specialrabatter och teknisk rådgivning hjälpte de belgiska tesakollegorna de framtida ingenjörerna att bygga BluePoint-racerbilen som sedan skulle delta i World Solar Challenge i Australien. Under 15 månader utvecklade, testade, reparerade och optimerade de tesa-produkter från A för ACXplus till W för tesas wire harnessing tapes (vävtejp).

Deras ansträngningar var fruktbara: Den 13 oktober 2019, efter att ha kört mer än 3 000 km, korsade BluePoint mållinjen som vinnare, trots starka vindar.

 

Solar-Rennwagen
Solracingbilen utvecklad av ingenjörsstudenter från universitetet i Leuven i Belgien
Tesa_Inken_Klein_03965_02
"Genom att delta i särskilda studentprojekt uppmuntrar vi unga människors intresse för innovation – och främjar på så sätt den anda vi som teknikföretag behöver.”
Inken Klein

Head of Human Resources

"Open Innovation" – en uppfinningsrik anda kräver dialog och utbyte

Uppfinningsrikedom hör inte hemma bakom stängda dörrar, en övertygelse dr Weiping Mei, Corporate Technology Manager Innovation Processes, delar: ”Den metoden är inte längre aktuell. För att främja innovation behöver vi utbyte, mångfald och flexibilitet. Det är det enda sättet att garantera långsiktig framgång.”

Mot denna bakgrund slog tesa upp sina dörrar i Kina och gick in i nya strategiska områden med initiativet ”Open Innovation”. Detta inkluderar en utökning av nätverk med och vid universitet, till exempel Tongji-universitetet, där tyska är det första främmande språket och konstruktion/arkitektur är det tekniska fokuset, eller Beijing Management and Technology University som samordnar arbets- och forskningsgrupper om hållbarhetsfrågor i hela Kina.

 

Dr Mei inledde ett samarbetsprojekt för vidareutveckling av OCA (Optical Clear Adhesives) vid Soochow University. The Chinese Academy for Inspection and Quarantine, som nyligen undertecknade ett ramavtal om samarbete med tesa, spelar också en särskild roll.
För Kina är akademin ungefär som Fraunhoferinstitutet i Tyskland: Forskningsinstitutet har ett utmärkt rykte som en viktig kontaktpunkt när det gäller de särskilda kraven och tekniska processerna på den kinesiska marknaden. 

”Vi talar om våra mål och visioner”, sammanfattar dr Mei, ”bara göra det, träffas, främja synergier, se vad som händer, alltid ligga ett steg före: På så sätt kan vi identifiera de bästa idéerna och utveckla verkligt innovativa lösningar.”

 

Agreement with the Chinese Academy for Inspection and Quarantine
Dr Weiping Mei (längst fram till höger), Uwe Michel (fjärde från vänster på bakre raden) och XiaoLong Sun (femte från vänster på bakre raden) representerade tesa när ramavtalet undertecknades med Chinese Academy for Inspection and Quarantine.