Hållbarhet som en nyckel till framgång

Hållbarhet

För tesa som teknikföretag är hållbarhet en utmaning, en möjlighet och en grundläggande inställning hos hela tesa-teamet. Vad detta innebär i hans nya roll som Chief Sustainability Officer förklarar dr Stefan Röber i en intervju.

I 27 år har dr Stefan Röber varit forskare, produktutvecklare och idékläckare på tesa. Under flera år var han projektledare och ansvarig för utvecklingen av fabriken i Suzhou i Kina. Doktorn i fysik har lett tesas produkt- och teknikutveckling med över 500 experter i 14 år. Han är medlem av Global Executive Committee sedan 2020 – och sedan 1 april 2021 är han dessutom Chief Sustainability Officer, vilket innebär att han ansvarar för utvecklingen av hållbara produkter, för miljövänliga produktionsprocesser och certifieringar samt för företagets anpassning till de globala åtaganden som tesa gör. Röber är pappa till två barn och en entusiastisk amatörcyklist och seglare. 

Dr Stefan Röber, Chief Sustainability Officer

Du har utsetts till vår nya Chief Sustainability Officer. Var står tesa just nu när det gäller hållbarhet?

Dr Stefan Röber: Vi börjar med de goda nyheterna: Hållbarhet är inte något nytt för tesa utan vi bygger på en väldigt solid grund. Min tjänst har skapats för att ytterligare stärka den meningsfulla kopplingen till mitt område av produkt- och teknikutvecklingen.

tesa_Sustainability_Wheel-communication_final

Förra året lyckades tesa åstadkomma några väldigt anmärkningsvärda resultat. Vi har också utvecklat och nu presenterat en ny hållbarhetsagenda. Mellan 2001 och 2019 lyckades tesa minska sina koldioxidutsläpp med 48 procent och VOC-utsläppen med hela 92 procent. Under samma period minskade också användningen av lösningsmedel med 40 %. Det var ett stort steg för oss som företag och det ligger mycket passion och energi bakom dessa resultat.

Vi måste dock fortsätta att öka våra ansträngningar på olika plan – och vi måste göra det nu. Och detta eftersom den globala trenden mot hållbarhet kommer att bli ännu mer dynamisk. I framtiden kan multinationella teknikföretag som tesa bara bli framgångsrika om de presterar betydligt bättre än vad som föreskrivs i lagstadgade miljökrav. Hållbarhet blir alltmer en konkurrensfaktor, bland annat när det gäller rekrytering av högkvalificerade medarbetare. Även våra kunder förväntar sig hållbara produkter av oss.

Vart kommer den här resan att leda oss på tesa?

Dr Stefan Röber: Vårt mål är att inta en ledande position internationellt när det gäller hållbarhet. Vi har identifierat tre huvudområden för vår verksamhet – kunder, miljö och samhälle. 

"Vårt mål är att inta en ledande position internationellt när det gäller hållbarhet." 

Dr Stefan Röber

Chief Sustainability Officer

Vi kommer att göra allt vi kan för att förbättra vårt koldioxidavtryck, särskilt de så kallade Scope 1- och Scope 2-utsläppen. Med andra ord: På vilket sätt kan vi själva minska koldioxidutsläppen med våra produkter och produktionsprocesser? Vi undersöker dessutom Scope 3-värdena väldigt noggrant. Detta innebär till exempel användning av återvunnet material eller råmaterial från förnybara källor som har en lägre koldioxidpåverkan i värdekedjan. 

En annan viktig aspekt är att erbjuda det vi kallar Enabler Products som kan hjälpa våra kunder att själva producera på ett mer hållbart sätt. Bond & Detach för att fästa och ta bort batterier i smartphones är ett bra exempel på detta. Det var en utveckling från tesa som var först med att för några år sedan göra det möjligt att på ett enkelt sätt byta ut batterierna. 

Vi arbetar nu bland annat för att se till att våra tejper också kan tas bort utan att lämna några rester så att de material som tidigare har sammanfogats kan återvinnas beroende på typ. Vi vet att många kunder som har haft stor respekt för tesa i många år på grund av vår kärnkompetens säker vidhäftning till en mängd olika material från och med nu kommer att ställa detta krav på oss.

bild röber

Vilka möjligheter har tesa att göra betydande åtgärder? På vilka områden kan vi särskilt uppnå mycket?

Dr Stefan Röber: Ärlighet måste alltid vara en del av diskussionen om hållbarhet. tesa är ett teknikföretag – och vi arbetar med kemiska ämnen. Det kommer aldrig att förändras. Vi har dessutom satt en hög ambitionsnivå för oss själva. 

Vi är övertygade om att ambitiösa mål kommer att föra oss snabbt framåt och göra stora framsteg på både teknik- och produktnivå. Dessutom är komposterbarheten hos självhäftande tejper, till exempel när det gäller tejper för förpackningsindustrin, alltmer i fokus i många länder. Vi kommer att utveckla hållbara lösningar som håller för en grundlig vetenskaplig granskning.

 

Vilka nya spännande projekt kan du redan avslöja?

Dr Stefan Röber: Vår nuvarande ”hållbarhetsportfölj” är ganska imponerande. För närvarande har vi nästan 50 aktiva projekt inom produkt- och teknikutveckling som direkt bidrar till vår hållbarhetsagenda: två tredjedelar på produktnivå och en tredjedel på tekniknivå. Spektrumet sträcker sig från biobaserade PET-tejper för nya smarttelefoner till hållbara hålkåpor för fordonsindustrin och tejper för slutanvändare som helt enkelt kan kastas i komposten efter användning. Inom tekniksektorn arbetar vi med projekt som är ganska svåra att förklara med några få ord. Det handlar till exempel om bindemedel tillverkade av biobaserade monomerer och högpresterande biologiskt nedbrytbara (komposterbara) vidhäftningssystem.

"Vår nuvarande hållbarhetsportfölj är ganska imponerande. För närvarande har vi nästan 50 aktiva projekt inom produkt- och teknikutveckling som direkt bidrar till vår hållbarhetsagenda."

Dr Stefan Röber

Chief Sustainability Officer

Kärnan i vår hållbarhetsstrategi är tesas nya hållbarhetsagenda Den fungerar som en handbok för att holistiskt och mer hållbart anpassa våra åtgärder i företagets hela värdekedja. Agendan är indelad i områdena miljö, kunder och samhälle och innehåller specifika mål och åtgärder som tydligt förklaras i hållbarhetsrapporten 2020.  

Sustainability Report Title

tesas hållbarhetsrapport 2020