bilhåltäckande-tesa-tejp

Fästa istället för att plugga igen

Trender

Håltäckning, eller att stänga hål i fordonskarossen, är ett viktigt ämne inom bilindustrin. Det beror på att det är upp till 220 hål i en enda kaross som måste täckas under tillverkningsprocessen. Det är omkring 10 miljarder hål per år. tesa löser det komplexa problemet med håltäckning på ett intelligent sätt med sin kärnkompetens: tejplösningar som fäster pålitligt under fordonets hela livscykel och samtidigt är mycket enklare och snabbare att bearbeta än konventionella pluggar – även av robotar i framtiden.

Text Johanna Schörck, Christina Zucker-Henkel

Men varför har en bilkaross så många hål? Det finns flera skäl. Det finns till exempel gängade och borrade hål som måste stängas permanent eller tillfälligt. Andra öppningar tillåter svåråtkomliga komponenter att monteras, användas för transportsyften eller behövs i doppbeläggningsprocessen så att beläggningen kan flöda in överallt och tillbaka ut igen och därmed säkerställa ett komplett korrosionsskydd.

Erbjuder vidhäftningslösningar för hela håltäckningsappliceringen vid biltillverkning
Upp till 220 hål per bilkaross – de flesta måste fyllas igen under tillverkningsprocessen.

För att förhindra att fukt eller smuts tränger in i bilkarossens håligheter under dess användning och för att minska luftturbulensbuller när bilen rör sig, måste öppningarna förstås förseglas igen. Det här görs fortfarande ofta med pluggar gjorda av plast, gummi eller metall, en process som kräver massor av tid, arbete och personal, eftersom hålen har olika storlekar och former. För att pluggen ska tjäna sitt syfte måste den passa perfekt och tryckas in i korrekt öppning med tillräcklig kraft.

Fördelar som fastnar

Med håltäckningssortimentet har tesa skapat ett alternativ: förfabricerade formstansar i olika storlekar och i olika tejpdesigner som erbjuder stora fördelar framför konventionella pluggar. Medan pluggarna måste passa exakt går det att stänga hål i olika storlekar med en stansad del i en storlek. Det här minskar komplexiteten och sparar tid.

Bilhåltäckning
Förfabricerade formstansar istället för pluggar – häftpunkterna är lätta att ta bort från basen och fästa på hålen.
"Vi specialiserar oss på att skräddarsy former, storlekar och egenskaper för våra produkter efter kundernas behov."
Alexander Knittler

Produkthantering tesa Automotive

Det är också mycket enklare att applicera formstansarna än att trycka ned pluggar i hål. Det sparar arbete. En annan fördel är att häftpunkterna är flera gånger lättare än pluggar. Det sparar vikt, ett viktigt krav i bilbranschen när det kommer till bränslebesparingar i bensinmotorer eller räckvidd i elfordon. Dessutom kan tejplösningarna erbjuda olika ytterligare fördelar som ogenomtränglighet, värmetålighet, brusreducering och punkteringsmotstånd.

Omkring 1 miljard hål

stängs nu med tesa® formstansar varje år.

Manuell håltäckning i produktionslinjen
Manuellt arbete på produktionslinjen – fram till nu har de häftande formstansarna varit tvungna att appliceras manuellt eller på ett särskilt automatiserat sätt
Skalillustration
Skalillustration

Lättviktiga jämfört med pluggar

Inom bilindustrin är effektivitet ledordet. Minskning av vikt i fordon har inte bara blivit en skyldighet utan även en attityd. Varje gram räknas för designerna. Tejplösningarna från tesa® är upp till 85 % lättare än traditionella pluggar.

Designa framtiden med tejplösningar

Och tesa tar det ett steg längre. Trots att formstansar är enklare att använda är det en ergonomisk utmaning för produktionspersonalen. Vissa hål finns på svåråtkomliga ställen. Det här kräver att personalen arbetar i obekväma och ibland ohälsosamma ställningar under processen. tesa har utvecklat en lösning för det här i samarbete med teknikpartners: ett robothuvud som kan applicera formstansarna helt automatiserat och därmed snabbare. Av en händelse är det här också en konkurrensfördel för formstansar jämfört med pluggar, som gör automatisk insättning praktiskt taget omöjlig, eller endast tillåter en delvis automatisering, på grund av deras förfabricerade former och olika hålkonturer.

Robothålskärningsmaskin
Förenkling i produktionslinjen – robothuvudet applicerar formstansarna på ett helt automatiserat och mycket exakt sätt.
"Vår håltäckningsrobot är ett lyckat exempel på hur tesa formar framtiden för vidhäftningsteknik."
Norman Goldberg

Verkställande styrelsen för Direct Industries, tesa SE