Den tejpade nya bilen

Marknader

Modern bilkonstruktion utan tejpteknik är otänkbar. Mer än 100 olika typer av tejp döljs inom varje ny bil. De uppfyller funktionella syften som är lika viktiga som olika.

Text Isabel Überhoff

Tillsammans med framsteg inom elektronik är det framför allt växande behov när det gäller design, funktionalitet och kvalitet som medför förändringar på lång sikt inom fordonskonstruktion. Där delar tidigare svetsades, löddes och skruvades, blir tejp allt oftare den lösning som väljs. Denna smidiga, lätta och ofta mer kostnadseffektiva anslutningsteknik finns nu i nästan alla bilkomponenter.

Trenden går mot minskning

Användning av tejp 
i modern biltillverkning ökar.

bilfabrik

Mindre är mer: mindre vikt, lägre kostnader, minskad bränsleförbrukning och mindre utsläpp. Användningen av tesa® tejpteknik stöder trenden mot minskning. Anledningen till det är att tejp kan appliceras effektivt och, förutom att möta det ökande kostnadstrycket och höga estetiska förväntningar, även bidrar till att uppfylla de allt strängare säkerhets- och miljökraven inom bilindustrin.

 

Samtidigt utvecklas bilar – precis som smarta mobiler – mer och mer till "mobila datorer". Den ökande digitaliseringen av fordon kräver smidiga lösningar när det gäller design av de inre funktionerna. Även av den anledningen är ett nytt fordon utan tejp otänkbart idag. Det omfattande tesa®-produktsortimentet erbjuder därför ett brett utbud av lösningar, eftersom alla tejper är olika. Det krävs olika funktion beroende på hur de används inom olika områden i karossen och passagerarutrymmet.

4,5 % marknadstillväxt

kommer att uppnås för biltejp till 2025.

Källa: Industry Report Automotive Adhesive Tapes Market Size, 2019u20122025

En lösning för varje behov

Designelement i fordonsinteriören fogas samman med skjuvtejp: dels på grund av estetiken och dels för ökad körkomfort – till exempel genom användning av specialtejp från tesa® för ljuddämpning. I fordonsskalet å andra sidan, är egenskaper som tålighet mot värme, kyla, fukt och UV-strålning särskilt önskvärda. Tillämpningar som tesa® HiP erbjuder speciallösningar när det gäller design och effektivitet, vilka säkert sammanfogar plaster med olika funktioner.

car_eng
bil_cockpit-1
tesa® HiP sammanfogar känsliga plaster.

Plast är lätt, tåligt, hållbart och visuellt tilltalande. Givet att de strikta internationella föreskrifterna för utsläppsminskning tvingar tillverkare att underkasta nya fordon en omfattande "materialbantning" så att de minskar i vikt, är det inte att undra på att användningen av plast i bilkonstruktion ökade med 20 procent mellan 2007 och 2014. "tesa® HiP fogar många plaster, även sådana med låg ytenergi, och är mycket attraktivt för framtidens bilindustri", säger Jennifer Kipke, laboratoriechef för Interior & Automotive Electronics.

dirk_arndt_tesa

"Vår tejp erbjuder allt fler viktiga funktioner, som elektrisk konduktivitet för sensorer eller isoleringsegenskaper för battericeller."

Dirk Arndt

Senior Business Development Manager Automotive

Lättheten i tejp

Bara det faktum att varje viktreducering med tio procent ger en minskning i bränsleförbrukning med fem till sju procent visar varför användningen av plaster i bilkonstruktion ökar. Plast används även tillsammans med kol eller andra lätta kompositmaterial förutom eller istället för metall. På så sätt går det att tillsammans med anpassad tesa-tejpteknik uppnå viktbesparingar på upp till 50 procent i enskilda fordonskomponenter.

Inträde på de globala marknaderna: IATF-certifiering

IATF står för International Automotive Task Force. Deras QMS-standard IATF 16949 är ett tillägg till standarden ISO 9001 och en viktig stöttepelare i den globala bilindustrin. Den anger kraven för kvalitetshanteringssystem för prototyp- och serieproduktion. Utan ett giltigt IATF-certifikat som omfattar den interna produktionskedjan är det praktiskt taget omöjligt att ingå partnerskap med stora OEM:er och leverantörer. Certifikatet intygar kvaliteten för alla tillverknings-, kund-, support- och ledningsrelaterade processer. I en komplex procedur dokumenteras dessa processer enligt vissa förutsättningar och granskas regelbundet av externa revisorer som en del av en verifiering som pågår i flera dagar i företagets lokaler. På tesas huvudkontor tilldelades även teknikcentret nyligen IATF-certifiering förutom forskning och utveckling och alla anläggningar som levererar till bilindustrin. På så sätt kan innovativa produkter som utvecklas som svar på specifika kundbehov komma ut på marknaden snabbare.

"Med IATF-certifieringen uppfyller vi de högsta kvalitetsstandarderna för biltillverkare och deras leverantörer."

Thomas Erfurth

Chef, tesa Technology Center