"Alla kan vara uppfinnare varje dag"

Personer

Termen "innovation" används idag på ett inflatoriskt sätt. Allt som är nytt är inte självklart innovativt. Christoph Dietrich, chef för Innovation Processes sedan 1 april 2019, förklarar den viktiga roll som "intelligenta lösningar" spelar på tesa.

dietrich_tesa

Christoph Dietrich, 55 år och trebarnspappa, studerade fysik i München och Heidelberg. Efter att ha tagit en doktorsexamen i optiska neurala nätverk, ett ämne som spelar en viktig roll inom artificiell intelligens (AI) idag, var han en av sex grundare för tesa scribos GmbH 2001. Han var verkställande direktör för tesa-dotterbolaget i 17 år.

Christoph Dietrich, du har nyligen tagit dig an den nyinrättade befattningen som chef för Innovation Processes. Är du nu något i stil med "chefsuppfinnare" av tejp?

Christoph Dietrich (skrattar): Mina barn har också frågat mig det. Nej, jag är verkligen ingen "chefsuppfinnare". Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är att samordna innovationsprocesserna på tesa som en gränssnittschef och att skapa en plattform för nya projekt – som på tal om det inte alls bara handlar om produktutveckling. Innovation sker på alla nivåer. Det är till exempel otroligt innovativt när någon optimerar processer som ingen annan tänkt på förut. Det är därför alla medarbetare kan vara en uppfinnare – eller rättare sagt, en innovatör, och det kan ske varje dag.

Vad är en innovation för dig?

Innovationer är resultatet av idéer eller uppfinningar som tar plats på marknaden i form av nya produkter, processer eller tjänster och genererar ett bärkraftigt mervärde. I det avseendet håller jag inte med om att kalla något innovativt som verkar vara visionärt först, men som inte säljer eller lämnar något avtryck. Då är det mera ett bra försök än en verklig innovation.

intensivt innovationssamtal med dietrich
"Innovation är inte bara en angelägenhet för produktutveckling – den måste ske på alla nivåer och komma från tvärfunktionellt lagarbete."
Christoph Dietrich

Skulle du säga att tesa är ett innovativt företag?

Ja, absolut! Det är redan uppenbart om du betänker att mer än 500 av de nästan 5 000 medarbetarna världen över arbetar inom forskning och utveckling. tesa investerar fem procent av sin årliga försäljning på det här området. Vi förutser trender och optimerar och expanderar hela tiden vår teknikportfölj och arbetar nära våra kunder och externa samarbetspartners. Men tesa kan helt klart även bli mer innovativa. Det finns fortfarande utrymme för förbättring.

Kan du ge några exempel på det? Att sammanfoga två saker kan först verka ganska enkelt…

Man skulle kunna tro det. Men säker sammanfogning av komponenter är bara en viktig aspekt. Tejp i mobiltelefoner, till exempel, måste klara flera olika ytterligare funktioner som ljus- och värmehantering. Att få flera olika krav att stämma överens är ibland som cirkelns kvadratur. Ett exempel är när endast en mycket smal fogningsyta är tillgänglig, men när skumtejpen även ska fungera som stötdämpare.

Vart är tejptekniken på väg?

Vi ser att trenden hela tiden går mot så kallad produktiv tejp. Det betyder att tejperna inte bara har en temporär funktion och sedan kasseras, utan att de är kvar i slutprodukten under hela dess livslängd – till exempel i en bil. Dessutom har digitaliseringen helt och hållet nått tejpbranschen. Idag räcker det inte att besöka kunden med en väska full av prover. Digitala verktyg och tjänster är mer efterfrågade än någonsin. Det är går nu lätt att snabbt utbyta information och lösa ett problem med en affärspartner som är flera tusen kilometer bort. På det hela taget har tjänsteorientering och marknadstempo ökat betydligt.

Intervju med Christoph Dietrich
"Med våra tesa®-produkter kommer vi aldrig att vara bland de billigaste leverantörerna på marknaden. Vi har varit ledande med teknik."
Christoph Dietrich

Vilka utmaningar står ett multinationellt företag som tesa inför när det gäller innovationskultur?

Med våra 64 dotterbolag har vi nått en storlek som gör många saker enklare, men samtidigt svårare. När det gäller innovationskultur måste vi se till att våra strukturer, som ibland är mycket komplexa, inte lamslår organisationen. Därför lanserade vi ett storskaligt innovationsinitiativ i slutet av 2017. I det avseendet är det också ett av mina jobb att skapa de bästa möjliga arbetsförhållandena för agilt arbete. Det här är något som (potentiella) kollegor, som hela tiden vill flytta fram gränserna för vidhäftningstekniken och utveckla innovativa produkter alltid är ute efter.

Tack för intervjun och lycka till på det nya jobbet.