Vårt fokus våra kunder

Vårt fokus – våra kunder

Vårt mål är att erbjuda produkter med lägsta möjliga påverkan på miljön genom produktens hela livscykel.

Att möjliggöra våra kunders hållbarhetsmål

Miljövänliga från början

Precis som vi är våra kunder på väg mot en mer hållbar framtid. Med våra innovativa produktlösningar vill vi göra det möjligt för våra kunder att göra tekniska framsteg och aktivt bidra till mer hållbara teknologier. Det som utgör grunden för att vi ska kunna uppnå våra mål är att integrera hållbarhet direkt i produktutvecklingsfasen. Beslut som fattas i början har en enorm inverkan på hur hållbara våra produkter är.

 

Detta inkluderar att väga för- och nackdelar med olika råmaterial mot varandra. Användningen av återvunna och biobaserade råmaterial spelar en viktig roll i produktvalet, precis som att välja rätt produkt går hand i hand med ett lägre koldioxidavtryck. I framtiden planerar vi att använda mer av dessa typer av råmaterial. Vi är även engagerade i att minska användningen av lösningsmedel ytterligare och därmed öka mängden produkter som tillverkas utan lösningsmedel. Vi vill även undvika att använda sällsynta råmaterial och sådana material som orsakar överdriven belastning på miljön i samband med utvinningsprocessen.

Centrifug för plastgranulat

Nytt liv till gamla produkter

Vad händer med tesas produkter efter att de har uppfyllt sitt syfte? Slutet på produktens livscykel är minst lika viktig som början. Om produkten eller dess enskilda komponenter kan återvinnas eller återanvändas, kan man spara resurser på andra ställen. För att uppnå detta måste man överväga produktens livscykelslut redan i det tidiga utvecklingsskedet och vi investerar i ytterligare forskning inom detta område.
 

Mottot "minska, återanvänd, återvinn" är det som driver oss framåt i vår strävan efter att skapa en cirkulär ekonomi. Detta innebär att vi använder mindre material i början och återanvänder och återvinner mer. Genom att driva vår verksamhet enligt dessa principer kan vi spara resurser.

Återvunnet och naturligt.

Under undermärket tesa ecoLogo, erbjuder vi limrollers, självhäftande film, packtejp, limstift och korrigeringsrollers som till stor del tillverkas av återvunna eller naturliga material. I tesa ecoLogo-sortimentet tillverkas produkterna utan lösningsmedel och är till största del tillverkade av biomaterial och återvunna förpackningar.

tesa-ecologor-pbs-assortment
Tillsammans med våra kunder arbetar vi för hållbarhet

Mer hållbarhet för våra kunder

För att stödja våra kunder på deras resa mot att bli mer hållbara, utvecklar vi effektiva självhäftande lösningar som kan hjälpa dem att minska sina koldioxidutsläpp och undvika spill. Våra lösningar säkerställer även att våra kunders produkter enkelt kan återvinnas eller repareras.

Vi skapar förändring med våra produkter

Oavsett om våra kunder är involverade i tillverkning, e-mobilitet eller vind- eller solenergi, kan vi göra det enklare för våra kunder att driva sin verksamhet mer effektivt samtidigt som de främjar hållbar teknik. Detta är ingen tillfällighet: Vi arbetar proaktivt för att ta hänsyn till våra kunders behov och för att ta reda på hur vi kan stödja deras hållbarhetsmål i våra egna utvecklings- och tillverkningsprocesser.

Intelligent återvinning.

Vi har utvecklat Twinlock, en produkt som bevarar resurser för våra kunder inom tryckindustrin, med hjälp av en process som kallas flexografi. Processen används t.ex. för utskrift på förpackningar. tesa Twinlock är ett alternativ till monterade tryckplåtar och kräver ingen tejp. Istället appliceras tryckplåten på den belagda tesa Twinlock-tryckvalsen och kan senare enkelt tas bort. Tryckvalsen är då redo för nästa applicering – lätt som en plätt. Varför är det viktigt? Flera användningsområden och eliminering av extra tejp sparar utsläpp som annars skulle uppstå under transport och kassering.

Mounting Plate Twinlock
Lättviktskörning

Lättviktskörning.

Ju lättare ett fordon är, desto lägre bränsleförbrukning – och därmed även mindre koldioxidutsläpp. Formgivare inom fordonsbranschen kom underfund med detta för länge sedan och lanserade skiftet mot att minska utsläpp genom att implementera konceptet av en lättviktskonstruktion. Detta är en särskilt viktig faktor i sektorer som t.ex. e-mobilitet. Vi arbetar aktivt med att göra vår del för att driva denna utveckling framåt: Våra självhäftande tejper hjälper t.ex. till att täta hål i bilkarosser. Jämfört med traditionella pluggar, som ofta används för detta ändamål, är våra självhäftande tejplösningar upp till 85 procent lättare.

Reparera hellre än kassera.

Vi hjälper även våra kunder att sluta cykler genom att använda produkter såsom tesa Bond & Detach. När smartphones går sönder eller inte längre behövs, är det vanligtvis svårt att bryta ner dem till deras enskilda komponenter. tesa Bond & Detach-produkterna gör det möjligt att fästa komponenter permanent, som batterier. Vid behov kan man även enkelt ta bort komponenterna utan att lämna kvar rester. Detta gör att man kan byta ut, kassera eller återanvända elektriska komponenter. 

 

Förnybara energier.

Våra självhäftande lösningar stödjer även produktionen av solpanelsmoduler och vindkraftverk och i sin tur framtidens energiproduktion. Bland annat omfattar våra lösningar tillämpningar för vidhäftning på ramar och uttag, samt fastsättning av celler och kablar för tillverkare inom solenergisystem. Dessa lösningar är vädertåliga och säkerställer därför att systemen fungerar längre.

Vårt engagemang för hållbarhet
Hållbarhet
Vårt engagemang för hållbarhet
Läs mer
Vår strategi för framtiden
Strategi
Större hållbarhet större innovation
Läs mer
För vår miljö
Miljö
Skydda miljön
Läs mer
För anställda och samhället
Samhälle
För anställda och samhället
Läs mer
Utmärkelser och bedömningar
Utmärkelser och betyg
Läs mer
Sustainability Report Title
Hållbarhetsrapport
Läs mer