DIY Garden Organiser / Step 10: Remove film

Så här använder du tesa® dubbelhäftande monteringstejp

Använd dessa instruktioner, när du använder produkter ur tesa® Powerbond-serien.Montering med tesa® Powerbond dubbelhäftande tejp

tesa® Powerbond dubbelhäftande tejp trykckkänslit, dvs. desto mer du tryck du använder när du monterar, desto bättre blir vidhäftningen mellan tejpen och ytmaterailet. Vi rekomenderar att trycka på tejpen i minst fem sekunder vid uppsättning för att få den bästa vidhäftningen.

Så här gör du:

01

Rengör ytan

För att uppnå bästa resultat ska ytorna både på föremålet som ska monteras upp samt ytan det ska monteras mot vara rena från damm, fukt, olja eller andra föroreninger. Använd en bomullstrasa med alkohol eller ett silikonfritt rengöringsmedel. Om ytan är grov, kan du använda en borste vid första rengörningen.

bond1
Bild av hand som rengör en vägg med en trasa.

02

Vilken yta är grovast?

För att säkra den bästa vidhäftningen bör tesa® Powerbond först monteras på den yta som är grovast. Därför vill vi att du undersöker vilken av dina ytor som är grovast, på föremålet som ska monteras eller på ytan som föremålet ska monteras upp på.

bond2
Illustration på en grov yta

03

Montera tejpen

Montera tesa® Powerbond  i lodräta remsor över hela längden av ytan på föremålet som ska monteras eller underlaget som du ska montera upp föremålet på. Den svagaste punkten är det översta området (se illustration).

Däfor rekomenderar vi att ni förstärker detta område genom att fästa kortare remsor av den dubbelhäftande tejpen mellan de långa remsorna. Tryck fast remsorna av tejpen i fem sekunder.

bond3
Illustration av hur man använder tesa® Powerbond dubbelhäftande tejp korrekt

04

Tabort skyddslinern

Undvik beröring på den klistriga sidan.

bon4
Dubbelbilder med händer som monterar tesa® Powerbond dubbelhäftande tejp och avlägsnar skyddslinern.

05

Montering på det önskade området

Placera föremålet på det önskade området och tryck fast i fem sekunder över hela ytan för att få bäst vidhäftning.

bond5
bond5

Ta ner tesa® Powerbond dubbelhäftande tejp

Observera att dessa tejper är till för permanent montering och kan därför inte tas bort utan rester.


TIP: tesa® Powerbond ULTRA STRONG, tesa® Powerbond INDOOR och tesa® Powerbond TRANSPARENT man kan försöka att få bort tejpen genom att försiktigt skrapa bort i den motsatta riktingen av tejpen.

Läs mer