Too many ties and nowhere to hang them? No problem. Why not convert a spice rack into a handy tie rack? It's quick and easy to make and held securely in place wtih tesa Powerbond® INDOOR.

Slipshylla

Alltför många slipsar och ingenstans att hänga dom? Inga problem. Varför inte förvandla en kryddhylla till en bekväm slipshylla? Den går snabbt och enkelt att göra och sitter säkert på plats med tesa® Powerbond INDOOR.  • En kryddhylla av trä (t.ex. "BEKVÄM" från IKEA)
  • vit emaljlack
  • målarpensel
  • grundfärg
  • sax
  • alkohol- eller silikonfritt fönsterputsmedel
  • tesa® Powerbond INDOOR

Så här gör man:

01

Samla alla föremål och sätt igång!

DIY Tie reck / Step 1: Overview
tesa SE
DIY Slipshylla / Steg 1: Översikt

02

Måla hyllan med grundfärg och, när den är torr, måla med den vita lackfärgen.

DIY Tie reck / Step 2: Paint
tesa SE
DIY Slipshylla / Steg 2: Måla

03

Applicera vertikala tejpstrips av tesa Powerbond® INDOOR med ca 5 cm avstånd på baksidan av hyllan (som bör vara rengjord från damm).

DIY Tie reck / Step 3: Apply strip
tesa SE
DIY Slipshylla / Steg 3: Applicera tejp

04

Pressa fast tejpen i fem sekunder. Viktigt: vidrör inte häftämnet.

DIY Tie reck / Step 4: Press
tesa SE
DIY Slipshylla / Steg 4: Pressa fast

05

Ta bort skyddsfolien.

DIY Tie reck / Step 5: Remove protective films.
tesa SE
DIY Slipshylla / Steg 5: Ta bort skyddsfolien

06

Rengör baksidan av garderobsdörren med alkohol- eller silikonfritt fönsterputsmedel, placera sedan hyllan på önskad plats. Pressa fast i fem sekunder.

DIY Tie reck / Step 6: Clean the back
tesa SE
DIY Slipshylla / Steg 6: Rengöring
Liknande produkter