flexotryckpress

tesa Softprint® prestandatest på TRESU Flexo Innovator Press

För att bevisa vårt inflytande på tryckkvalitet testade vi vår tesa Softprint® klichémonteringstejp på TRESU:s tekniska center.Industrin för vätskekartonger påverkas starkt av förändringar i vår socioekonomiska tillvaro. I Europeiska Unionens augustirapport från 2017 går det att läsa att en tredjedel av alla hushåll inom EU var singelhushåll 2016, vilket är statistik som överensstämmer med marknadstrenden för mindre förpackningar. Detta, i kombination med en ohejdad efterfrågan på nya smaker inom mat och dryck, har gjort att industrin för vätskekartonger har nått nya höjder, även vad gäller kreativitet och design.

Vilken effekt har detta på skrivare för vätskekartong?

För att få en snyggare design på små förpackningar, för att locka fler konsumenter, arbetar förpackningsformgivare med allt svårare och kreativare designelement, som i sin tur ställer högre krav på tryckningen. Det ökande antalet unika och komplicerade produktformgivningar tvingar industrin att tänka om kring produktionsmetoder. Detta är avgörande för att ge tillverkarna möjlighet att reagera på föränderliga förutsättningar och förbli effektiva och konkurrenskraftiga på marknaden.

Prestandabevis för TRESU INNOVATOR PRESS

tesa® TRESU tryckprov
tesa® TRESU tryckprov

För att bevisa effekten på tryckkvaliteten testar vi ofta våra tesa Softprint® klichémonteringstejper på plats hos ledande tryckerier. Ett av de senaste testerna gjorde vi i det tekniska centret för TRESU Group i Danmark. Syftet var att utvärdera tryckkvaliteten på kartong när vi använde olika hårdhet på skummet.

Testet gjordes på en TRESU FLEXO INNOVATOR PRESS med en testform för sex färger (CMYK + två punktfärger). Denna tryckpress är utformad för att kunna trycka på en mängd olika kartongmaterial, och tack vare TRESU:s innovativa maskinkoncept går det att skifta snabbt mellan uppdragen samtidigt som svinnet hålls till ett minimum.

Läs mer

Resultatet av trycktestet

Den allmänna åsikten om skummets hårdhet är att klichémonteringstejper med hårdare skum rekommenderas för heltäckande motiv medan klichémonteringstejper med mjukare skum snarare passar till mönster.

 

Läs mer
skummets hårdhet

skummets hårdhet

Vi testade fyra olika tesa Softprint® klichémonteringstejper med varierande hårdhet under identiska förhållanden. För tryckklichéen använde vi en 1,14 mm Kodak NX-kliché med 60 lpcm och en aniloxvals med 400 lpcm och 4,6 cm³/m².

Utvärderingen av proverna visade att det mjuka skummet (röd färgkod) gav bäst resultat. Även på heltäckande motiv gick det att uppnå låg punktförstoring och jämnt bläcktryck utan håligheter.

Läs mer
Låg punktförstoring och perfekt punktform med mjuk hårdhet
Heltäckande bläcktryck med mjukt skum

Låg punktförstoring och perfekt punktform med mjukt skum

Heltäckande bläcktryck med mjukt skum

Skummets hårdhet

Hård

Mediumhård

Mellan

Mjuk

Mätfält [%]

50 %

50 %

50 %

50 %

Punktförstoringsvärde [%]

17,8 %

17,5 %

15,6 %

14,6 %

Densitet

1,57 %

1,55 %

1,53 %

1,50 %

Färgmätning

Cyan

Cyan

Cyan

Cyan

Sammanfattning

Resultatet från tryckproven visade en produkt som skiljde sig något från det förväntade teoretiska resultatet. Anledningen till detta beror huvudsakligen på papperet som reagerar annorlunda jämfört med andra material, som till exempel film, vid tryck av böjliga förpackningar. Därtill har den tryckklichéteknologin som används (Kodak NX) mikrostrukturer (eller förbättrad ytteknologi) som gör att bläcket överförs effektivare till ytmaterialet. Dessa faktorer måste tas i beaktande när man väljer rätt aniloxvals och skumhårdhet på klichémonteringstejpen.

När dessa enskilda komponenter koordineras perfekt förenklas hela processen avsevärt, vilket ger en mer slimmad och effektiv process, och i slutändan högre tryckkvalitet.

Läs mer