Uppnå bästa tryckresultat

Rätt montering ger bäst tryckresultat

Flexible Packaging fick möjlighet att ställa några frågor till Joe Prunier, Market Manager – Print & Web Processing på tesa tape, inc. – å tryckarnas vägnar.Vad ser du för trender ifråga om etikettryckare?

Välj rätt klichémonteringstejp för maximal effektivitet
www.timwendrich.com
Välj rätt klichémonteringstejp för maximal effektivitet

Teknologiska innovationer inom den flexografiska tryckindustrin med smal vals är nu mera påtagligare än någonsin. Dagens tryckmaskiner är designade för att vara snabba, exakta och tåliga. Nya förbättringar inom pressteknologin har även manat fram behovet av ny kliché- och hylsteknologi för att kunna hålla jämna steg med högprecisionsmaskineri och alltmer avancerade estetiska mönster. I takt med att illustrationernas komplexitet ökar det tryckta rastrets värden, samtidigt som den täckta ytan blir allt mindre; måtten på vissa punkter anges till och med i halva procent! Den invecklade tryckprocessen förvärras av marknadens ökade krav på mindre upplagor, vilket i slutändan minskar kundens driftskapital och tillåter en effektivare hantering av kortare kampanjer.

Många som ser dessa marknadstrender, investerar i de nya teknologierna för att kunna hålla jämna steg med och tillgodose kundernas krav. Andra kan, å andra sidan, förbryllas av det faktum att investeringarna i den senaste teknologin inte medfört en ökad kvalitet i deras trycksaker. Visserligen spelar ny utrustningsteknologi en stor roll när det gäller slutproduktens kvalitet, men det är andra bidragande faktorer som avgör skillnaden mellan goda resultat och enastående resultat.

Läs mer

Hur bidrar klichémonteringstejp till att skapa en högkvalitativ tryckprodukt?

Hög tryckkvalitet vid hög tryckhastighet har ett direkt samband med kvaliteten på det skum som används i klichémonteringstejpen. Kom ihåg att klichémonteringstejpen tjänar som dämpnings- eller stödmedium mellan de toppmoderna trycktejperna och de toppmoderna tryckmaskinerna. Industrins leverantörer strävar efter att tillverka de mest avancerade tryckmaskinerna, klichéerna och tryckfärgsblandningarna för att främja bästa möjliga tryckkvalitet. Använder man fel klichémonteringstejp, drabbas dock tryckkvaliteten avsevärt, oavsett maskinernas kvalitet.

När man utvärderar skum, måste man förstå hur de olika skummens kvalitet har en direkt påverkan på olika slags tryckarbeten. Ny klichéteknologi tillåter numera tryck av skärmupplösningar på 5 procent, 3 procent, 1 procent eller till och med bildpunktsnivå tack vare highline-silklichéer på 200 lpi eller ännu högre. För att kunna rendera dessa resultat i den dagliga produktionen under ökad produktionshastighet, krävs det en mycket specialiserad sorts ”mjuk” klichémonteringstejp som även kan vara stötdämpare. Denna stötdämpning reducerar punktförstoring och minskar eventuellt studsande i valsen eller hylsan som kan visa sig i det färdiga trycket som ”tjatter”, färgränder eller kuggmärken. Dessutom måste denna ”mjuka” tejp kunna tryckas ihop och kunna återgå till samma tjocklek som förut – från första till sista tryckning, oberoende av om det handlar om att trycka några tusen meter eller flera miljoner meter.

Skummets kompression och återhämtning samt dämpningseffektens tillförlitlighet är de största bidragande faktorerna för att få bästa möjliga resultat av investeringarna i toppmoderna tryckpress- och klichéteknologier. Välj en klichémonteringstejp som besitter dessa unika egenskaper, som förenar den bästa stötdämpningseffekten med de renaste tryckresultaten och som kan prestera på lika hög nivå även vid stora upplagor.

För övrigt gäller många av dessa krav även när den optimala färgtätheten ska appliceras under flood-coating-processen. De hårdare klichémonteringstejperna måste ge stöd för tryckfärgens korrekta täthet och täckning, samtidigt som tejpen ska bibehålla en konstant hårdhet. Dessutom måste de hårdare tejperna även under lång tid kunna bibehålla förmågan att tryckas ihop och sedan återgå till utgångsläget, för att maximera tryckkvalitetens resultat vid högre tryckhastigheter.

Det skickar ett tydligt budskap: Dra inte ner på kvaliteten på dina teknologiinvesteringar i tryckmaskiner, anilox-valsar eller klichéer genom att använda något annat än de bästa klichémonteringstejperna.

Vilken betydelse har klichémonteringstejpens häftämne för det övergripande tryckresultatet?
Adhesivernas egenskaper har utan tvekan samma betydelse som skumkvaliteten. Effektiviteten och möjligheten att upprepa de flexografiska tryckklichéernas monterings- och demonteringsprocess om och om igen, avgör om tryckklichéernas livslängd kan förlängas och på så vis vara profitabla, eller om man behöver köpa nya klichéer p.g.a. att man förstört de gamla. Bindemedlet kan vara faktorn som avgör om varje hylsa eller vals måste rensas från rester och spår som lämnats av adhesiv och skum, eller om tejpen kan avlägsnas snyggt och rent, utan något eller enbart smärre rengöringsbehov.

Kraven på bindemedlen är enkla Att under tryckprocessen fästa vid hylsor/valsar och klichéer så säkert som möjligt, för att kunna utesluta möjligheten att klichékanterna lyfter eller att det bildas bubblor; och att, när målen är uppfyllda, kunna avlägsnas lika lätt som silikonbaserade liners. Detta drömscenario har dock varit svårt att uppnå för många etikettryckare.

Hur kan tryckare undvika bubbelbildning eller att tryckklichéernas kanter lyfter?
De flesta etikettryckare ställs dagligen inför de problem som lyftande tryckklichéer medför p.g.a. att tjocka klichéer används på valsar med liten diameter, eller att tryckklichéer skadas då vidhäftningsförmågan är så hög att klichéerna antingen sträcks eller spräcks under demonteringen.

Tryckare har använt sig av primers, överstrykningspennor, kantförseglare och tejp för att få bukt med kantlyftningsproblematiken. Dessutom har många tryckare använt sig av häftningshämmande medel (såsom talg, kalk, såpa eller schellack) för att göra klichédemonteringen så lätt som möjligt för att inte förstöra klichéerna. Alla dessa åtgärder gör det dock extremt svårt att hitta ett standardiserat och enhetligt sätt som är effektivt och lätt att upprepa. Den stora mängden material och variabler som ingår i en sådan process gör upprepningsbarhet i det närmaste omöjligt.

Går replikation och upprepningsbarhet inte att uppnå, är en effektiv process en omöjlighet. Om man som tryckare vill uppnå upprepningsbarhet och effektivitet, måste man välja klichémonteringstejpen som specialutvecklats för och som anpassats till dagens tryckprocesser och teknologier. Välj vid val av klichémonteringstejp en sort vars bindemedel ligger mot mot klichésidan och är anpassat till klichéens material och tjocklek. Väljer man fel tejp för ändamålet, kan ett utbrett kantlyft förekomma för tjocka klichéer, medan tunna klichéer kan gå sönder eller tänjas ut. Man bör dessutom försäkra sig om att välja ett bindemedel som utvecklats och anpassats för just de material och de valsarna man tänker använda. Använder man fel bindemedel för den ”öppna sidan” kan leda till bubblor eller ett intensivt rengörningspass.

Har du fler tips på hur tryckare kan uppnå bästa resultat?
God kommunikation med klichémonteringstejpens tillverkare är den avgörande faktorn för att säkerställa att tejpen används på rätt sätt. Man måste vara tydlig när man beskriver vilka material man använder i tryckprocessen; täckt yta; önskad andel punktförstoring; klichéernas streckade raster; önskad tryckhastigheten etc.

Många leverantörer av klichémonteringstejp erbjuder ett stort urval av skumtejper med olika hårdhetsgrad och i olika bindemedelskombinationer. Det är klokt att köra några provomgångar med de olika tejperna tillsammans med olika tryckpressmaterial. I slutändan lönar det sig att välja de rätta tejperna för just din tryckerimiljö, eftersom det resulterar i en lyckad investering för din del och en maximal upplevelse för kunden.

Av Erin J. Wolford, Editor-in-Chief, Flexible Packaging, www.flexpackmag.com

Läs mer

Standardprocedur för klichémontering

Standardprocedur för klichémontering
00:00