Klichémonteringstejper – Flexografiskt tryck

Tillägg till vårt sortiment av skumtejper för klichémontering

tesa Softprint® TP-X för mer effektivitet och högre produktivitet i den flexografiska tryckprocessen.Lansering av tesa Sofprint® TP-X – Ett nytt skumtejpsortiment för flexoindustrin

Fokus på ökad effektivitet och produktivitet genom hela processkedjan har blivit alltmer centralt inom flexoindustrin.

I fråga om dubbelhäftande klichémonteringstejp betyder det att man för tryck av flexibla förpackningar söker en tejplösning, som håller klichékanterna ordentligt fixerade för att undvika presstopp, men också så att klichéerna snabbt och enkelt kan tas bort inför nästa jobb. Det är dessutom mycket uppskattat att man minskar behovet av tillbehör i form av exempelvis speciella klichérengöringsmedel.

Vi uppfyller dessa krav genom introduktionen av vår nya klichémonteringstejp: tesa Softprint® TP-X. Vårt nya skumtejpsortiment erbjuder nu förbättrad produktivitet på kundsidan genom ett nytt koncept med en ny adhesivkombination mellan kliché och hylsa.

Läs mer

Fördelar med häftämnet på klichésidan

Softprint® – Skumtejpskonstruktion
Softprint® – Skumtejpskonstruktion

Vi erbjuder en marknadstestad vidhäftning som håller klichéens kanter ordentligt på plats, samtidigt som klichéen snabbt och enkelt kan tas bort inför nästa jobb, utan risk för att klichéen skadas.

Bindemedlet kräver heller inga lösningsmedel eller någon speciell klichérengöring, vilket ger en ökad flexibilitet och högre effektivitet i jobbförberedelserna.Fördelar med bindemedlet på hylssidan

Högre produktivitet genom tejpens förbättrade återanvändningsmöjligheter.

Bindemedlet på hylssidan erbjuder förbättrade återanvändningsmöjligheter vid färre upplagor, där snabba byten är krävs. Demonteringen av tejpen har marknadstestats för att visa att inga tejprester blir kvar på hylsan när tejpen tagits bort.

Läs mer

Bäst tryckkvalitet

Softprint® TP-X – Ett sortiment av dubbelhäftande tejp för flexografiskt tryck
Softprint® TP-X – Ett sortiment av dubbelhäftande tejp för flexografiskt tryck

Vår dubbelhäftande skumtejp för klichémontering tesa Softprint® TP-X finns tillgänglig i 500 µm och med skum i fyra olika hårdhetsgrader.

Vår skumkvalitet grundar sig i valet av bästa möjliga råmaterial och en produktionsprocess som anpassats till att behandla skummet med största möjliga försiktighet. Skummet utsätts inte för några termiska eller mekaniska spänningar under produktionen och därigenom förblir alla skumceller oskadda, även de närmast ytan. Det höga antalet intakta celler betyder bättre stötdämpning och elasticitet över tid.

Detta bidrar till en flexografisk tryckprocess med en tryckkvalitet av högsta standard.

Läs mer

Enkelt produktval med tesa Softprint® produktkompass

Beroende på kraven för den enskilda skrivaren för trycket av de flexibla förpackningarna erbjuder vårt sortiment en mängd olika produktlinjer, där man tagit hänsyn till den bindningskraft som krävs mellan kliché och hylsa.

Vår nya produktlinje för klichémontering Softprint® TP-X kompletterar vårt sortiment perfekt och bidrar med många fördelar för våra kunder.

Läs mer
tesa Softprint®-matris

tesa Softprint®-matris