tesa® ACXplus för hissindustrin

Fixering av metallplåtar vid montering av hissdörrar och karmar.

TEASER_industri_marknader_byggmaterial_hiss_dekorationspaneler_12023631
Fixering av metallpaneler

En argentinsk hisstillverkare vände sig till oss och ville ha en ny tejplösning för fixering av metallplåtar vid montering av hissdörrar och karmar. De tillverkar en mängd olika hisstyper, för både kommersiellt och industriellt bruk, som distribueras över hela världen.
Vi erbjuder många tejper lämpade för olika typer av montering inom hissindustrin. I detta fall visade sig tesa® ACXplus 7063 vara bäst lämpad p.g.a. dess långvariga och starka hållfasthet. I samarbete med hisstillverkaren gjordes test för att undersöka om tesa® ACXplus 7063 var lämplig för fixering av metallplåtar vid montering av dörrar och karmar på deras hissar.
tesa® ACXplus 7063 är en högpresterande tejp med en viskoelastisk skumakrylkärna. De uppvisar en ansenlig bindningskraft och spänningseliminering och är samtidigt väder- och temperaturbeständiga. Dessa egenskaper erbjuder en hög vidhäftningsnivå på ytor där bindning kan vara både enkel och svår att genomföra – en mycket framgångsrik appliceringslösning.