Intelligenta tejplösningar för entrédörrar

Våra produkter erbjuder varaktig bindning, främjar designflexibilitet och leder till snabbare tillverkningsprocesser.

Moderna ytterdörrar kombinerar en ren stil med nya material, hållbarhet och goda termiska isoleringsvärden. Vårt sortiment av tryckkänsliga självhäftande tejper är baserat på en modern och effektiv bindningsmetod: Våra produkter erbjuder varaktig bindning, främjar designflexibilitet och leder till snabbare tillverkningsprocesser.
Inom dörrindustrin används den moderna bindningsteknologi som tejperna innebär mer och mer som ett alternativ till konventionella fästmetoder såsom svetsning, skruv och nitar. Jämte välbekanta flytande bindemedel börjar lösningar med dubbelhäftande tejper komma i fokus. Idag används till största delen fortfarande konventionella fästmetoder i denna bransch. Härdningstid, tätningsprocesser och mekaniska utmaningar kan innebära såväl avsevärd tidsåtgång som tekniska och manuella insatser. Våra dubbelhäftande tejper gör dessa processer enklare, snabbare och säkrare.

Potentiella användningsområden

Montering av dörrpanel
Montering av dörrpanel

Oavsett om man vill fästa dörrpaneler, fixera dekorationslister eller sparkskydd, montera isoleringsskum eller fästa glasdetaljer – vi har en lösning för varje enskild uppgift. Fördelarna med en omedelbar bindning utan härdningstid samt en snabb och ren bindningsprocess gäller för all användning av dubbelhäftande tejp.
Släta dörrar med paneler som döljer karmarna ökar i popularitet. Dörrtillverkare kan implementera sitt designkoncept samt uppnå en varaktig bindning och en snabb monteringsprocess genom att använda vår viskoelastiska tesa® ACXplus 707x-serie.


Viskoelasticitet beskriver ett materialbeteende där elastisk återhämtning ger inre styrka och samtidigt en förmåga att kompensera mekaniska spänningar. Balansen mellan elastiska och viskösa egenskaper ger inte bara olika substrat optimal fuktnivå, utan absorberar även dynamiska krafter och vibrationer. Detta garanterar en bindning med dimensionell stabilitet och lång livslängd. En sådan förstklassig bindning är temperatur-, väder- och UV-beständig.

Läs mer
Fixering av dekorationslister, glaselement och sparkskydd
Fixering av dekorationslister, glaselement och sparkskydd

Dekorativa detaljer som metallister eller glas ger dörrar av standardmodell ett unikt utförande. Glas- eller fönsterdetaljer och täckramar kan monteras på ett snabbt och flexibelt sätt med våra produkter. För extrastark bindning kan tesa® ACXplus 707x-serien användas, i fall med mindre element lämpar sig vår serie tesa® 625xx till detta ändamål. Genom att erbjuda ett sortiment med flera tjocklekar ger vi tillverkaren utrymme för designflexibilitet.
Sparkskydd av metall skyddar dörrpanelerna från väder och slitage. Att fästa metallskivorna mot dörrpanelen med tesa® ACXplus 7072 ger en tunn spaltdesint som kompenserar för olika termisk expansioner i de båda sammanfogade materialen. Man uppnår dessutom både hög vidhäftningshållfasthet och köldchock genom användningen av dubbelhäftande tejp.

Fördelar med att använda tejper

Tryckkänsliga självhäftande tejper är en välbeprövad bindningsteknologi som ger fördelar inom kvalitet, monteringshastighet och design.
Vårt breda sortiment av tejplösningar innehåller flera produkter för dörrindustrin. Fördelarna är uppenbara: användarvänligt, rent och effektivt – dubbelhäftande tejper optimerar både monteringshastigheten och den optiska och tekniska kvaliteten i lika hög grad. Vi har skräddarsytt vårt sortiment för att passa specifika behov inom vissa områden. Resultatet är att tillverkare av ytterdörrar och dess komponenter (dörrpaneler, karmar) kan falla tillbaka på ett sortiment utformat efter deras behov.
Slutproduktens kvalitet har förbättrats genom användningen av dubbelhäftande tejper: Våra tejper kompenserar för oregelbundna eller ojämna ytor, vilket eliminerar mellanrum mellan de sammanfogade materialen. De fungerar spänningsutjämnande och eliminerar tryck, vilket reducerar risken för korrosion.


Monteringsprocessen är snabbare och hälsosammare eftersom ingen härdningstid krävs och komplexiteten i processen reducerats. Största fördelarna med användningen av våra tejper är möjligheten till en renare produktion och en hälsosammare arbetsmiljö. Att arbeta med våra tejper innebär att man arbetar med kontrollerade parametrar genom produktionsprocessen.

Läs mer