Produktion av konverterade produkter

Din konverteringspartner för skräddarsydda lösningar

Vi designar, utvecklar och producerar konverterade produkter skräddarsydda efter dina behov.Vi ger dig mer än bara tejp

Vi förstår att var och en av våra kunder har sin egen, unika produktionsprocess. Att erbjuda en och samma standardprodukt till alla är därför inte förenligt med vår filosofi – att möta varje kunds exakta behov med den produkt de behöver för en för dem optimal process. Vi vet att även de minsta skillnaderna mellan produktionsprocesserna kan leda till en mängd olika produktkrav och därmed påverka designen på den slutliga produkten. Anpassning är ledordet, något vi kan säga oss vara experter på.

Vi erbjuder effektiva, skräddarsydda lösningar

Oavsett vilken produktionsteknik det handlar om eller hur du vill använda din tejp: Vi levererar tejp i det format som krävs inom ditt område. Vi utvecklar och levererar en i detalj skräddarsydd systemlösning och bidrar därmed till en tids- och kostnadseffektiv process. Vårt världsomspännande expertteam ger dig support och professionella råd och utarbetar den paketlösning som bäst passar dig och dina processer. Det innebär att vi utvecklar en produktdesign som är optimal i fråga om kostnad, ritning och leveransform. Prototyper kan tillhandahållas med kort varsel och vi erbjuder en mängd olika appliceringssystem. Både laser- och skärplottrar ger oss hög flexibilitet när det gäller framställningen av dina första stansningsprover för initiala tester. Vi har erfarenhet av en mängd tillämpningsområden, vilket gör att vi snabbt kan ta fram lösningar.

Våra stansningar utvecklas så att de perfekt passar din tillverkningsprocess. Med hjälp av speciella konstruktionsmetoder möjliggör vi applikation av dina individuella stansningar inom svåra områden och komplexa konturer, samtidigt som vi säkerställer att du når högsta möjliga precision och effektivitet i din process.

Läs mer

Vi erbjuder en mängd avancerade utformningsdetaljer

Fingerlift och utökad liner
Fingerlift och utökad liner

Fingerlift: Neutraliserad (icke-adhesiv) del av stansningen som kan vidröras för att flytta eller justera stansningen.

Utökad liner:  Utökad del av linern som kan vidröras för att flytta eller justera stansningen.

Läs mer

Positioneringshål
Positioneringshål

Detaljer som gör det möjligt för användaren att avgöra stansningens exakta position. Detaljerna kan stansas ut (fysisk placering), eller tryckas (visuell placering) på stansningen.


Splittad släppliner
Splittad släppliner

Släpplinern förstansas under produktionsprocessen och används ofta som ett alternativ till fingerlift. Delad liner ger en säkrare applikationsprocess, underlättar för korrekt placering och minskar risken att bindemedlet kontamineras.


Perforerad släppliner
Perforerad släppliner

En serie intermittenta jack i släpplinern underlättar separationen från rullen eller arket. Stansningen kan flyttas från rullen med linern.


Delvis adhesiva zoner
Delvis adhesiva zoner

Stansningen har adhesiva och icke-adhesiva områden beroende på kundens krav.


Genomstansning
Genomstansning

En genomstansning är en stansning genom alla lager. Processen kan kombineras med stansning på olika nivåer och endast helt stansa ur specifika delar av stansningen.


Samlingsark
Samlingsark

Samlingsark rekommenderas när kunden behöver ett antal produkter av samma material, men i olika storlek i ett produktionssteg.


Stoppflikar
Stoppflikar

Syftet med stoppfliken är att stansningarna hålls kvar på en specifik punkt på linern medan resten av konturen helt stansats ur (genom alla lager). Stansningarna stansas alltså inte ur helt, eftersom flikarna håller kvar stansningarna på rullen/arket via flera mindre punkter.


Designegenskaper

Tryckt liner
Tryckt liner

Produktinformation kan enligt kundens önskemål tryckas på linern – ofta i kombination med ark eller rullar med perforerad liner.


Produktidentifierande egenskaper
Produktidentifierande egenskaper

Produktidentifierande egenskaper kan ge information till anställda i tillverkningen eller för slutkonsumenten, eller helt enkelt tjäna som ett kännetecken för produkten. De innehåller användarinstruktioner, produktkoder eller höger- och vänstermarkering för att minimera risken för appliceringsfel.