ts_ProductsServices_LabPerformanceTests_Header

Testad, mätt och beprövad

tesa® 4965 Original är certifierad enligt ett flertal globala kvalitetsstandarder på olika marknader, vilket visar dess mångsidighet och tillförlitlighet.Certifikaten är ett bevis på den höga kvaliteten och tillförlitligheten hos tesa® 4965 Original

tesa® 4965 Original är en av de mest tillförlitliga dubbelhäftande filmtejperna på marknaden. Den lanserades för mer än 40 år sedan och har sedan dess satt standarden för industriella applikationer. ”Den röda tejpen” som den är allmänt känd som på grund av sin utmärkande röda liner, har ett unikt häftämne som gör den extremt mångsidig, hållbar och säker.

Certifikaten som har tilldelats tesa® 4965 Original visar att tejpen uppfyller globala kvalitets- och tillförlitlighetsstandarder på olika marknader. Den bredd av olika certifikat som denna produkt har erhållit visar att tesa® 4965 Original fortfarande är väldigt användbar i många olika tillämpningar. 

Läs mer

Certifiering avseende hudkontakt

tesa® 4965 Original har testats och godkänts i enlighet med ISO 10993-10:2010 och 10993-5:2010. Dessa testförfaranden prövar om tejpen kan orsaka irritation och hudsensibilisering. Eftersom tesa® 4965 Original uppfyller dessa standarder kan tejpen användas i medicintekniska produkter och inom hälso- och sjukvården. 

Certifiering för indirekt kontakt med livsmedel

tesa® 4965 Original uppfyller FDA:s bestämmelse CFR 21 175.105 som stöder förpackning, förvaring och bearbetning av förpackade livsmedel utan direkt kontakt med innehållet i förpackningen. 

Brandcertifieringar för användning inom järnvägsindustrin

DIN EN 45545-2 R1-certifieringen för järnvägsindustrin testar värmealstring, rökgenerering (densitet och toxicitet) samt lateral flamspridning. Vid användning av tesa® 4965 Original mellan två aluminiummaterial uppfyller tejpen kraven för certifiering vid högsta risknivåstandard, vilket är HL3. Genom denna certifiering kan vi stödja in- och utvändiga tillämpningar i järnvägsfordon – detta gäller även fordon med två våningar som körs under jord eller i tunnlar.

Ytterligare certifikat

tesa® 4965 Original efterfrågas alltmer i andra processer och tillämpningar. För att uppfylla kundernas krav utförs nya testprocedurer ständigt och globala/regionala certifieringar läggs till i vår samling av godkända certifikat. tesa® 4965 Original uppfyller också kraven enligt AIMS 10-05-031 Issue 1 och IPS 10-05-031-01 Issue 1. Det innebär att produkten sammanfogar olika komponenter inom flygindustrin på ett säkert och tillförlitligt sätt.

tesa® 4965 Original följer också standarderna i UL MH18055 som anger gällande krav för användning i märknings- och etikettsystem, särskilt inom elektronikindustrin.

Läs mer
serie 4965-familjen
4965-serien

Efter flera decennier på marknaden är vi övertygade om att denna tejp kommer att fortsätta att ge prov på sina värdeskapande fördelar under många årtionden framöver. För att bygga vidare på tillförlitligheten och förtroendet hos tesa® 4965 Original har vi skapat en hel produktfamilj som bygger på samma självhäftande teknik. Om du litar på tesa® 4965 Original kommer du att lita på hela serien. 4965-serien består av nio unika produkter med sina egna specifika egenskaper och fördelar. Vårt förenklade sortiment av filmtejper hjälper dig att bestämma vilken som är den bästa lösningen för dina processkrav.

 

Är du intresserad av att få veta mer om 4965-serien, dess certifikat och hur den gynnar dina tillämpningar? Då är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att få hjälpa dig!

Läs mer