Gaffatejper

Gaffatejper – universalhjälpmedlet – är särskilt lämpade för allmänna ändamål och tillfälliga tillämpningar. De har relativt låg draghållfasthet och begränsad väderbeständighet.