tesa professionell maskering

Spara tid – spara pengar

Ta reda på hur du kan använda rätt maskeringstejp från tesa för att effektivisera ditt arbetsflöde och leverera ett felfritt resultat varje gång.En hantverkare som kan leverera högkvalitativa arbeten i tid, kommer alltid att ligga steget före konkurrenterna. Målare och inredare måste producera perfekta resultat snabbt och utan att behöva göra om arbetet, vilket kostar både tid och pengar.

Att använda sämre tejper på eventuellt värdefulla arbeten är att spara på fel sätt. Förutom perfekta färgkanter, tillhandahåller tesas produkter värdefulla fördelar tack vare deras tillförlitlighet och prestanda. Produkterna gör det möjligt att arbeta snabbt och effektivt, utan att riskera att behöva göra om arbetet. Hantverkaren drar nytta av dessa fördelar i alla arbeten, varje dag. Kvalitet lönar sig genom tillförlitlighet.

Värsta tänkbara scenarier och hur du undviker dem

Att använda felaktiga maskeringsprodukter kan innebära dyra konsekvenser för ditt företag. Du täcker över och maskerar områden för att skydda dem och uppnå noggranna resultat. Tyvärr lyckas inte detta alltid.

Läs mer

De vanligaste problemen i samband med maskeringsprodukter för inomhusbruk:

  • Färg som flagnar
  • Limrester på ytan
  • Tecken på bortrivning
  • Färgförändringar på ytan
  • Färgblödning

Dessa problem sker oftast på grund av följande orsaker:

  • Otillräcklig information om maskeringsprodukterna och deras effektivitet när det används på ytan i fråga.
  • Ökande kostnadstryck inom fastighetsmarknaden leder till användning av olämpliga produkter.
  • Olämplig applicering eller borttagning av maskeringsprodukter.
  • Produkter som har förvarats felaktigt eller under alltför lång tid.

Slutsatsen? Att välja rätt produkter och att använda dem på rätt sätt resulterar i ett mer effektivt arbete och bättre resultat. Risken för problem såsom skada, ersättningskrav och extra arbete minskar. Tid och pengar går inte till spillo.

Att välja rätt tejp för rätt yta är nyckeln till ett felfritt slutresultat för alla professionella arbeten

I och med att nya färgeffekter, -system och -ytbehandlingar som introduceras kontinuerligt, blir maskeringsarbetet vid målning och tapetsering allt svårare. tesa har utvecklat ett målmedvetet verktyg för att göra maskeringsarbetet enklare på en rad olika ytor: Ytkontroller gör det enkelt att säkerställa den perfekta maskeringsprodukten för ditt arbete, varje gång. Du kan snabbt hitta det du behöver till varje arbete.

Maskering av stora områden kan innebära tidskrävande arbete. Du kan effektivisera denna del av arbetet genom att använda skräddarsydda produkter för just din situation.

En frustrerande och utdragen process, såsom att täcka stora områden som fönster, golv eller ytterväggar, kan göras enkelt och snabbt med Easy Cover®. Detta sortiment har utvecklats i synnerhet för stora områden, både inomhus och utomhus. Dessa produkter gör maskeringsarbetet enkelt genom att tillhandahålla lösningar som innebär att arbetet kan utföras av en enda person, i ett par enkla steg.
I sortimentet Easy Cover® är alla sju produkter vinnande kombinationer av film eller papper med motsvarande tejper. Alla produkter är utvecklade för att ge fantastiska resultat på olika ytor.

Läs mer

Tejpprodukter för maskering inomhus

Visa filter