tesa professionella maskeringstejper för mineralytor

Mineralytor, natursten eller stuckaturer

Vad du bör tänka på när du applicerar självhäftande tejp på mineralytor, natursten och stuckaturer eller puts.

Hårda ytor

Metaller samt artificiella stenytor eller natursten kräver särskild omsorg vid applicering av tejp. Detta p.g.a. att den mikroporösa strukturen är mer känslig än vad den till synes solida basbeläggningen kan antyda.
Vad du bör tänka på när du applicerar självhäftande tejp på mineralytor, natursten och stuckaturer eller puts:

Mineralytor, såsom betong eller klinker

Tejp med hög vidhäftning bör användas på dessa ytor.

Metaller

tesa professionell maskeringstejp för metall

tesa professionell maskeringstejp för metall

När det gäller obehandlade metaller såsom zink, titan-zinklegeringar och koppar kan det hända att skyddande åtgärder, såsom täckning med film, leder till att kondensvatten bildas och följaktligen till korrosion. Detta går att undvika genom att använda maskeringsmaterial som är öppna för diffusion, såsom non-woven-tyg utan film. Alternativt kan tejpen appliceras en kort tid eller över hela ytan.
Alla metallytor är föremål för en naturlig oxidering och åldrandeprocess. När självhäftande tejp appliceras på metallytor minskar oxideringen och åldrandeprocessen i dessa specifika områden. Dessa områden kan därmed få ett annorlunda utseende när den självhäftande tejpen tas bort, jämfört med den övriga ytan. Detta går inte att förhindra. Beroende på materialet kan det dock hända att området får ett enhetligt utseende inom en kort tidsperiod (efter flera månader).
När det gäller behandlade metaller kan det hända att det uppstår skada på beläggningen (såsom missfärgning och flagning).
Vidhäftningsförhållanden bör tas i beaktande, i synnerhet temperatur.

Artificiella stenytor och natursten, såsom marmor, granit, sandsten, skiffer och terrakotta

tesa professionell maskeringstejp för natursten

tesa professionell maskeringstejp för natursten

Erfarenhet har visat på att natursten är en kritisk yta för vidhäftning. Missfärgning har påvisats på områden där tejpen applicerats.
Självhäftande tejp som marknadsförs som "stentejp" är lämpliga att använda på material, såsom betong och stuckaturer eller puts, men inte på natursten.
Natursten bör täckas med filt eller ovävt tyg som är öppet för diffusion, utan vidhäftande bindning. En annan skyddsåtgärd som kan användas för denna typ av yta är plywoodskivor, som skyddar materialet från mekanisk skada eller glidning.
En vanlig metod som användes förut, var att fästa papper (ofta tidningspapper) och klister som en skyddande åtgärd på natursten. Denna metod används sällan idag.

Puts och stuckaturer

För strukturerade stuckaturytor bör man använda tejp med hög vidhäftning som följer ytans konturer. Tygtejp kan bl.a. användas som bärarmaterial.
Tejp med låg vidhäftning bör användas för mjuk eller filtad stuckatur. Bärarmaterialet ska väljas i enlighet med arbetet som ska utföras senare: papperstejp för beläggnings- eller målningsarbete; tygtejp för rappningsarbeten, sliparbeten, mekaniska påfrestningar och dylikt.