tesa professionella tejper för träytor

Glas, trä och plast

Vad du bör tänka på när du applicerar självhäftande tejp på glas, trä och plast.Var inte oförsiktig

Du bör vara extra försiktig när du applicerar självhäftande tejp på obehandlade eller belagda träytor. I dessa fall spelar tillståndet hos basbeläggningen en stor roll när det gäller att avgöra vilken tejp och vilken appliceringsmetod man ska använda.
Vad du bör tänka på när du applicerar självhäftande tejp på glas, trä och plast:

Glas

tesa professionell maskeringstejp för glas
tesa professionell maskeringstejp för glas

Om den vidhäftande sidan kommer att exponeras för direkt solljus, t.ex. om den vidhäftande tejpen är fäst på insidan av en glaspanel, ska en tejp med UV-resistent akrylatlim användas.

Trä

tesa professionell maskeringstejp för trä
tesa professionell maskeringstejp för trä

För behandlat eller obehandlat trä ska tejper med så låg vidhäftning som möjligt användas. Självhäftande tejper ska tas bort med en långsam, diagonal rörelse för att förhindra att träflisor eller beläggningen slits. I händelse av mekanisk påfrestning kan det vara en bra idé att använda ytterligare tejp, såsom PVC-tejp ovanpå tejpen med lägre vidhäftning (dubbel maskering).

Plast

tesa professionell maskeringstejp för plast
tesa professionell maskeringstejp för plast

När det gäller plast måste du kunna skilja på nya och gamla eller vittrade ytor. 
Erfarenheten har visat att p.g.a. de kemikalier som plast avger den bryts ner är vittrade plastytor kritiska ytor för vidhäftning.
Vad gäller plastytor kan det hända att mjukmedlet i tejpen ibland binder med plasten och orsakar missfärgning.
Därför rekommenderas det principiellt att tejp endast appliceras på plast under en kort tid. Till och med då finns det risker. Användare ska läsa informationen som medföljer i de tekniska databladen, som publiceras av tejptillverkarna, med avseende på plastytor.
Efter att tejpen tas bort kan vittrade plaster uppvisa ytliga förändringar. Det vittrade lagret kan trilla av när tejpen tas bort. Som ett resultat kan ytan ha ändrat färg. 
Du kan uppnå ett mer enhetligt utseende på ytan med återstående ytor genom att rengöra ytan efteråt med lämpliga rengöringsmedel. Rengöring av ytan ska därför ingå i förslagsinfordran och i anbudet. Entreprenörer kan arbeta med uppdragsgivare för att fastställa om rengöring krävs, baserat på önskat intryck.