tesa_60077_kv

tesa 60077 Seal Flex + Ångspärr

tesa® 60077 Seal Flex+ är den nya flexibla och kraftfulla byggtätningstejpen som är perfekt för lufttät försegling av överlappande ångspärrsfolie.När det byggs nya hus och byggnader måste man ta hänsyn till hållbarhet, en optimal boendemiljö och att energiförbrukningen måste vara så låg som möjlig. En väl tätad byggnad med ett korrekt isolerat tak och försedd med en välsittande och lämplig fukt och lufttätningstejp förbättrar fastighetens energieffektivitet genom att förhindra att det läcker in luft och vatten, och detta motverkar även tillväxt av mögel samt förbättrar livsmiljön.

 

Läs mer
tesa 60077 Seal Flex + Byggtätningstejp för överlappande ångspärrsfolier
tesa 60077 Seal Flex + Byggtätningstejp för överlappande ångspärrsfolier

Den nya flexibla PE-byggtätningstejpen tesa® 60077 med sin starka vidhäftningsförmåga är idealisk för lufttät försegling av överlappande ångspärrsfolier. Ångspärrstejpen hjälper till att effektivt skydda byggnader mot fukt som kan komma in genom taket.

Tesa Seal Flex + är också lämplig för tätning av väggenomföringar, t.ex. vid läggning av rör och kablar. Den höga åldersbeständigheten gör att tätningstejpen även kan användas i väldigt tuffa miljöer. Dessutom avger tätningstejpen mycket låga utsläpp (GEV-EMICODE-certifikat).

Läs mer

Viktiga fördelar för byggtätningstejp av akryl

tesa_60077_ap_003

Byggtätningstejp
  • Långvarig vidhäftningsförmåga under byggprojektets livstid
  • Vidhäftningen tål höga temperaturer och är fukt- och UV-resistent
  • Hög vidhäftningsgrad
  • Lätt att klippa och går snabbt att applicera, även runt genomföringar eller snäva hörn
  • Tejpen bibehåller sin form och förblir slät mot ångspärren
  • Kan användas både inomhus och utomhus.
Läs mer

Europeisk certifiering

Emicode EC1+

Det tyska/europeiska EC1+ certifikatet tilldelas produkter som genererar särskilt låga utsläpp

DIN 4108

Tysk standard för värmeisolering och energiekonomi i byggnader

RI.SE (P-märkning)

Godkänd för inomhus- och utomhusbruk av svenskt statligt forskningsinstitut

SINTEF

Kvalitetscertifiering av norskt oberoende forskningsinstitut

Definition av certifikat

Emicode EC1+
•EMICODE är ett varumärkesskyddat miljövarumärke med fokus på installationsmaterial och byggprodukter med låga utsläpp
•Tilldelas av GEV – Gemeinschaft Emissonskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V., ett tyskt institut som kontrollerar utsläpp i produktionsmaterial, baserat på värdet av de totala flyktiga organiska föreningarna
•EMICODE är indelad i tre kategorier:
•EMICODE EC1+ (bäst; ”mycket låga utsläpp”)
•EMICODE EC1 (”mycket låga utsläpp”)
•EMICODE EC2 (sämst; ”låga utsläpp”)

RI.SE (P-märkning)
•RI.SE är ett svenskt statligt
forskningsinstitut för olika produkter och kategorier
•Föregångaren tesa Sealing Flex 60073 hade endast certifikat för inomhusbruk (50 år)
•Nya tesa 60077 kommer att få följande certifieringar:
•Inomhusanvändning enligt RI.SE-protokollet CR031
•Utomhusanvändning (Tätning mot vind runt fönster) enligt RI.SE-protokollet CR128
•Måste förnyas efter fem år
•Årlig kontroll

DIN 4108-11-certifikat
•DIN 4108-11 Värmeisolering och energibesparing i byggnader är en DIN-standard som beskriver krav på värmeisolering i byggnader, särskilt i Tyskland
•Standarden innehåller specifikationer för termiskt skydd för vinter och sommar
•Beräkningsprocessen är en komplex statisk process som inte innefattar användarbeteende
•Det finns inga underkategorier eller intervall
för detta certifikat

SINTEF-certifikat
•SINTEF är en kvalitetscertifiering av norska oberoende forskningsinstitut
•En certifiering visar att produkten överensstämmer med en nationell eller internationell produktstandard och genomgår konstant kvalitetskontroll
•Produktcertifikat utfärdas baserat på testresultat, beräkningar och annan specifik verifiering
•Det finns inga relevanta underkategorier eller
intervall för detta certifikat
•Måste förnyas efter fem år

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGAR

load more
Certifieringar