metóda testovania lepivosti

Vďaka čomu je lepiaca páska rýchlejšia ako Ferrari? Zaostrenie na lepivosť.

Veda v pozadí pások

S kohéziou a priľnavosťou sa stretol každý, kto sa trochu viac zaujíma o lepenie tekutým lepidlom a lepiacou páskou. Lepivosť je naopak záhadnejšia vlastnosť, aj keď pre lepiacu pásku nemenej dôležitá.

Lepivosť je vlastnosť, ktorá lepidlu citlivému na tlak, neustále lepiacemu lepidlu na lepiacej páske dáva špeciálne možnosti. Okrem priľnavosti (priľnavé prilepenie na povrch) a kohézie (vnútorný spoj priľnavosti) je lepivosť treťou potrebnou silou, ktorá lepidlu prepožičiava silu. Funguje pri minimálnom tlaku a minimálnom čase pôsobenia. Niektoré druhy lepiacej pásky sú z hľadiska času pôsobenia a tlaku také rýchle, že pri nich aj Ferrari vyzerá ako slimák.

Tekuté lepidlo/lepiaca páska s vysokou lepivosťou: Čo je za tým?

Na spojenie dvoch komponentov stačí len krátky dotyk s vyvinutím minimálneho tlaku. K vysokej lepivosti dochádza, keď medzi lepiacou páskou a povrchom vznikne mimoriadne pevné spojenie pri minimálnom tlaku a extrémne krátkom čase pôsobenia.

Nakoľko je mnoho oblastí, v ktorých je vysoká lepivosť mimoriadne dôležitá, existujú lepiace pásky so špeciálne vysokou lepivosťou – napríklad, niektoré zmesi prírodnej gumy a špeciálne lepivé akrylové lepiace pásky.

Test s kotúľajúcou sa guľôčkou: Pri meraní lepivosti sa kovová guľôčka kotúľa po lepiacej strane pásky. Čím kratšiu vzdialenosť guľôčka prejde, tým je lepivosť vyššia.
Test s kotúľajúcou sa guľôčkou: Pri meraní lepivosti sa kovová guľôčka kotúľa po lepiacej strane pásky. Čím kratšiu vzdialenosť guľôčka prejde, tým je lepivosť vyššia.

Lepivosť pri napojovaní

Lepivosť je veľmi dôležitá napríklad v priemyselnej výrobe papiera alebo v tlačiarenskom priemysle (napojovanie). Papier sa odvíja v strojoch z obrovských kotúčov pri rýchlosti až 1 900 metrov za minútu. Keď sa kotúč minie, ku koncu dokončeného kotúča sa musí pripojiť začiatok ďalšieho kotúča, pretože proces stále beží. Kotúč sa preto musí vymeniť letmo, čo umožňuje len extrémne vysoká lepivosť. Koniec starého kotúča sa pripojí k začiatku nového. Spoj musí vzniknúť okamžite. Dnes stačí na výmenu kotúčov počas prevádzky jedna špeciálna lepiaca páska. To si vyžaduje jej plný výkon pri nastavenej rýchlosti rotácie valcov 6 480 km/h. Na porovnanie: najrýchlejšie Ferrari na svete dosahuje len pomalých 340 km/h.