Priľnavosť pri odlepovaní

V čom je problém pri odlepovaní?

Veda v pozadí pások, Testovacie metódy a výskum

Keď hovoríme o lepiacich páskach citlivých na tlak, nejde len o priľnavosť, kohéziu a lepivosť. Ak hľadáte dokonalú pásku pre konkrétny účel, potrebujete vedieť viac. Aby sme boli presní, sú tu ďalšie tri veci: pevnosť v ťahu, odolnosť proti šmyku a priľnavosť pri odlepovaní.

A nakoniec nemenej dôležitá: Priľnavosť pri odlepovaní. Súvisí s pevnosťou spoja lepiacej pásky k pripájanému podkladu. Výkon niektorých prvých aplikácií lepiacich pások citlivých na tlak, ako sú obväzy, štítky a maskovacie pásky na maľovanie, bol hodnotený na základe toho, ako ľahko alebo ťažko sa dali odstrániť z povrchov, na ktoré boli prilepené. Tieto počiatočné aplikácie stanovili základ pre testy odolnosti proti odlepovaniu, ktoré sa neustále vyvíjajú a stali sa štandardnými testami v priemysle na meranie jednoduchosti odstránenia lepiacej lásky, keď oddeľovanie prebieha medzi PSA a pripojeným podkladom.

Solárne panely
Trvalé spoje v náročných podmienkach si vyžadujú extrémne vysokú priľnavosť pri odlepovaní.

Prečo je priľnavosť pri odlepovaní dôležitá?

V snahe úplne pochopiť silu priľnavosti je nutné zvážiť tri základné faktory: pevnosť v ťahu, odolnosť proti šmyku a priľnavosť pri odlepovaní. Priľnavosť pri sťahovaní je definovaná ako sila potrebná na stiahnutie lepiacej pásky z daného povrchu – flexibilného, hladkého či pevného. Táto pevnosť odlepenia sa vždy meria len naprieč šírkou lepeného podkladu, kedy je ťažšie odolať oddeľujúcej sile. Je dôležité pochopiť faktor priľnavosti pri odlepovaní, pretože môže slúžiť ako pomôcka pri výbere správnej pásky pre príslušnú aplikáciu.

Priľnavosť pri odlepovaní je veľmi dôležitý faktor, ktorý treba zvážiť pri oboch druhoch aplikácií lepiacej pásky – dočasnej aj trvalej. Pri dočasnej aplikácii sa musí pri odlepovaní zachovať optimálne vyváženie medzi zachovaním správnej priľnavosti a jednoduchým odstránením. Väčšina maskovacích pások predstavuje vynikajúci príklad pások, ktoré ponúkajú adekvátnu priľnavosť počas aplikácie a po použití ich možno z podkladu odstrániť bez zvyškov. Pri dočasnej aplikácii je vždy nutné si uvedomiť, že sila priľnavosti pri odlepovaní sa časom zvyšuje. Na stanovenie, či konkrétna páska je alebo nie je vhodná pre požadovanú aplikáciu, môže byť potrebné príslušné laboratórne testovanie.

Pri trvalom spájaní by mala byť cieľom maximalizácia odolnosti voči sile odlepovania. Vo väčšine prípadov sa vyberajú obojstranné pásky. Na základe testov priľnavosti pri odlepovaní možno pri trvalých spojoch vyhodnotiť nasledovné parametre a stanoviť tak podmienky aplikácie, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na priľnavosť:

  • Úroveň priľnavosti k dielom – napríklad: ku kovu, k plastu, k tkanine alebo k hladkým, prípadne drsným povrchom.
  • Teplota aplikácie a podmienky prostredia – napríklad test pri teplote 80 °C, test pri izbovej teplote po 168 hodinách vystaveniu vlhkosti.
  • Vývoj pevnosti – napríklad: test po jednej minúte, test po 72 hodinách, test po 14 dňoch.

Vo všetkých prípadoch je priľnavosť pri odlepovaní jednou z troch oddeľovacích síl, ktorá pomáha určiť, či sa páska osvedčí v konkrétnej aplikácii. Bez ohľadu na to, či je aplikácia dočasná alebo trvalá, optimálne hodnoty priľnavosti pri odlepovaní možno dosiahnuť, len ak sú podklady čisté, bez prachu a tuku, a majú dostatočný tlak alebo dobu výdrže.

Test odolnosti voči šmyku vo výskumno-vývojových laboratóriách spoločnosti tesa
Test odolnosti voči šmyku vo výskumno-vývojových laboratóriách spoločnosti tesa

Čo znamená odolnosť voči šmyku?

Odolnosť voči šmyku je schopnosť lepiacej pásky odolať zosunu alebo sklzu. K tomu môže dôjsť, keď na pásku pôsobí sila paralelná s jej lepiacim povrchom. Táto vlastnosť sa meria tak, že sa na panel z nerezovej ocele pripevní kus pásky v dĺžke jedného palca a na koniec pásky sa zavesí závažie. Šmyk sa meria v jednotkách času, kým sa páska nezošmykne z oceľového panelu. Dobré šmykové vlastnosti sú dôležité najmä pre aplikácie ako je napájanie, kde sa páska používa na vzájomné spojenie dvoch podkladov, pričom sila pôsobí v opačných smeroch.

Test rozťažnosti po roztrhnutie: Extrémne vysokú pevnosť v ťahu musia poskytovať najmä sťahovacie pásky používané na udržanie ťažkých bremien počas prepravy.
Test rozťažnosti po roztrhnutie: Extrémne vysokú pevnosť v ťahu musia poskytovať najmä sťahovacie pásky používané na udržanie ťažkých bremien počas prepravy.

A čo pevnosť v ťahu a rozťažnosť?

Pevnosť v ťahu a rozťažnosť súvisia s vlastnosťami nosného materiálu. Pevnosť v ťahu a rozťažnosť sú dôležité najmä pri jednostranných páskach, kde nosič určený pre konkrétnu aplikáciu musí odolať záťaži v ťahu. Najdôležitejšie sú pásky na balenie kartónu alebo na sťahovacie či zväzovacie aplikácie, napríklad na zabezpečenie tovarov a dielov počas prepravy. Pevnosť pásky v ťahu pri obojstranných páskach zvyčajne nie je dôležitá, ak spájacie materiály nie sú elastické. Pevnosť v ťahu je sila (alebo záťaž) potrebná na roztrhnutie pásky. Táto vlastnosť sa meria tak, že sa vezme kus pásky so širokou jedného palca, chytí sa za obidva konce a potom sa ťahá opačnými smermi, kým sa páska neroztrhne. Pevnosť v ťahu sa meria v librách na jeden palec pásky. Rovnaký spôsob sa používa aj na meranie rozťažnosti. Je to percento, o aké možno pásku naťahovať, kým sa neroztrhne.